Módl się tą nowenną, aby przeprowadziła cię przez czas walki, bólu i wyzwań.