Odmów 27 różańców w intencji prośby i 27 różańców w intencji dziękczynienia.