Niech mające potężną moc „fiat” Maryi zainspiruje Twoje życie poprzez tę modlitwę.