Jak odmawiać Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą;
Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinie naszej śmierci.
Amen.

Słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo

Spis treści

Czym jest Zdrowaś Maryjo?

Anioł powiedział do niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego przodka Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca”.

Łukasza 1:30-33

Zdrowaś Maryjo to modlitwa oparta na Piśmie Świętym, w której rozważamy słowa z Ewangelii Łukasza. W drugiej części modlitwy prosimy Maryję, aby wstawiała się za nami i zbliżyła nas do swojego Syna, Jezusa.

Jest to również serce różańca, w którym modlimy się z Maryją, rozważając święte tajemnice lub ważne momenty z życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Zdrowaś Maryjo jest tradycyjnie odmawiane przez katolików, ale wiele osób (zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan) czuje pociąg do Maryi. Uznają jej potężne świadectwo jako wiernej uczennicy Chrystusa i szukają jej pomocy jako współczującej duchowej matki.

Wraz z Modlitwą Pańską (Ojcze nasz), Zdrowaś Maryjo jest jedną z pierwszych modlitw, których katolicy uczą się na drodze wiary.

Pochodzenie

Zdrowaś Maryjo jest zakorzenione w Piśmie Świętym – pierwsze wersy pochodzą bezpośrednio z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy, że Bóg posyła Anioła Gabriela, aby ogłosił Maryi Dziewicy, że urodzi Syna Bożego. Po przybyciu do Niej Anioł pozdrawia Maryję, mówiąc: „Zdrowaś, umiłowana! Pan z Tobą”(Łk 1:28). W ten sam sposób zwracamy się do Maryi na początku naszej modlitwy.

Maryja wyraża pełną zgodę na Boży plan zbawienia, a Anioł odchodzi od Niej. Następnie wyrusza w pośpiechu, aby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, która w podeszłym wieku jest w szóstym miesiącu ciąży z synem; „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”(Łk 1:37).

Gdy tylko Maryja wchodzi do domu i wita się z Elżbietą, niemowlę podskakuje w jej łonie.

A Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, zawołała donośnym głosem i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jakże mi się to stało, że Matka mojego Pana przyszła do mnie?”.

Łukasza 1:41b-43

Początkowo zaadaptowane z Pisma Świętego w języku łacińskim, dziś rozpoznajemy wiele wersetów z Łukasza, które tworzą Zdrowaś Maryjo w języku angielskim.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy(Wikipedia)

Przechowywana w kościele św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie, legenda głosi, że św. Łukasz był pierwotnym malarzem tej ikony pięknej Dziewicy Maryi.

Dlaczego katolicy odmawiają Zdrowaś Mario?

Zaufać Bogu tak jak Maryja

Za każdym razem, gdy odmawiamy Zdrowaś Maryjo, uznajemy świętość Najświętszej Maryi Panny i jej niezachwianą, niezachwianą akceptację woli Bożej dla jej życia. Teologowie nazywają piękne „tak” Maryi wypowiedziane do Boga podczas Zwiastowania Jej „fiat– łac. „niech się stanie”.” W każdej chwili Maryja pokładała całkowitą ufność w Bożym planie dla świata. Kiedy się modlimy, pamiętamy jej pokorne „tak” i staramy się mieć takie samo usposobienie przed Bogiem w naszych relacjach z Nim.

Prosić Maryję o przewodnictwo i modlitwę

Święty Ojciec Pio powiedział: „Oddaj się w ręce Maryi. Ona się tobą zaopiekuje”. Kiedy odmawiamy Zdrowaś Maryjo, oddajemy się Maryi, która jest nie tylko matką Jezusa, ale także naszą. Przed śmiercią na krzyżu Jezus powierzył wszystkich swoich uczniów Maryi i jej duchowemu macierzyństwu(J 19:26-27). Ufamy więc, że jako nasza największa orędowniczka w niebie, modli się za nas nieustannie.

Pełniejsze poznanie Chrystusa

Jedna rzecz jest jasna: chociaż powtarzane Zdrowaś Maryjo jest skierowane bezpośrednio do Maryi, to właśnie do Jezusa ostatecznie skierowany jest akt miłości, z Nią i przez Nią.

Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae (2002)

Bóg wybrał Maryję jako jedyne naczynie dla swojego Syna, aby zstąpił na ziemię i zbawił świat. W naszej wierze nie czcimy Maryi; pozostaje Ona stworzeniem umiłowanym przez Boga. Czcimy ją jednak, ponieważ jest „uczniem par excellence” – doskonałym naśladowcą Jezusa. Wszystko, czym jest i co robi, wskazuje na niego. Dzięki Niej, która znała Go najlepiej, możemy pełniej poznać Chrystusa.

Kiedy odmawiamy Zdrowaś Maryjo?

Zdrowaś Maryjo może być odmawiane jako modlitwa indywidualna w dowolnym momencie.

Jest również powszechnie odmawiana w serii dziesięciu w ramach Różańca; odmówienie dziesięciu Zdrowaś Maryjo oznacza odmówienie „dekady” Różańca. To powtarzanie nie jest recytacją pustych frazesów, ale raczej formą medytacji – wciągnięciem głębiej w tajemnicę Jezusa, używając słów z Pisma Świętego.

(Oczywiście, „Zdrowaś Maryjo” było również wypowiadane w ostatnich sekundach meczów futbolu amerykańskiego).

Zdrowaś Maryjo w innych językach

Odmawianie Zdrowaś Maryjo w językach innych niż angielski może pomóc nam poczuć się zjednoczonymi z naszymi braćmi i siostrami w wierze, którzy odmawiali tę modlitwę przez wieki:

Zdrowaś Maryjo (łac.)

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo po łacinie

Zdrowaś Maryjo (hiszpański)

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo po hiszpańsku

Zdrowaś Maryjo (włoski)

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
błogosławiony jest owoc twego serca, Boże.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo w języku włoskim

Aplikacja Hallow jest pełna modlitw maryjnych. Pobierz ją i zacznij modlić się już teraz.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo w pieśniach

Słowa Zdrowaś Maryjo – zarówno proste, jak i głębokie – przez wieki inspirowały liczne hymny i pieśni nabożne.

Muzyka może być potężną formą modlitwy, a pieśni zawierające słowa Zdrowaś Maryjo mają szczególnie bogatą tradycję w wierze katolickiej.

Hymny poświęcone Maryi mogą wzbogacić nasze życie modlitewne w dowolnym momencie, ale są również popularnym wyborem muzyki liturgicznej podczas kluczowych świąt w Kościele, takich jak Uroczystość Maryi, Matki Bożej (1 stycznia), Zwiastowanie (25 marca), Wniebowzięcie (15 sierpnia), Matka Boża Różańcowa (7 października) i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia).

Niektóre z bardziej popularnych pieśni maryjnych, które oddają słowa i znaczenie modlitwy Zdrowaś Maryjo, obejmują:

„Hail Mary, Gentle Woman” (autor: Carey Landry)posłuchaj na Youtube

„Ave Maria” (Franz Schubert)Posłuchaj na Youtube

Możesz odmawiać Zdrowaś Maryjo w całości lub medytować nad tymi potężnymi słowami linijka po linijce. Poniżej przedstawiamy kilka znaczeń kryjących się za każdą linijką Zdrowaś Maryjo. Jednak poprzez osobistą modlitwę słowa te mogą przemawiać do ciebie na różne sposoby. Jeśli znasz już Zdrowaś Maryjo na pamięć, rozważ odmawianie go poprzez Lectio Divina, aby odnowić swoją relację z tym nabożeństwem.

Postępuj zgodnie z poniższymi liniami, aby modlić się Zdrowaś Maryjo krok po kroku:

Potrzebny czas: 1 minuta

Jak odmawiać Zdrowaś Maryjo

 1. „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą;

  Podszedł do niej i powiedział: „Pozdrowienia, umiłowana! Pan z tobą.” (Łukasza 1:28)

  Kiedy Anioł Gabriel wita Maryję, ogłasza Jej łaskę u Boga, Jej stan jako pełen łaski. Uznaje ją za tę, która została niepokalanie poczęta, odkupiona przez zasługi Jezusa, przygotowując się do noszenia Go w swoim łonie. W tym pierwszym wierszu rozpoznajemy ją również w ten sposób.

 2. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

  WGdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, dziecko podskoczyło w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała głośno: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. (Łukasza 1:42)

  Ewangelia Łukasza odnotowuje te słowa wypowiedziane przez Elżbietę, gdy odwiedziła ją Maryja. Podobnie jak Elżbieta, z radością czcimy świętość zarówno Maryi, jak i dziecka w jej łonie. I nazywamy Go po imieniu: Jezus, którego imię oznacza „Bóg zbawia”.

  Dr Edward Sri zastanawia się: „W imieniu Jezusa jest ogromna moc, a Jego imię znajduje się w samym centrum tej modlitwy, co czyni ją dosłownie modlitwą skoncentrowaną na Chrystusie”.

 3. Święta Maryjo, Matko Boża,

  Maryja jest znana pod wieloma tytułami – Matka Boża, Najświętsza Dziewica, Królowa Nieba – a tutaj nazywamy Ją „Matką Boga”. Bardziej niż cokolwiek innego, ten wielki tytuł podkreśla głęboką prawdę o tym, kim jest Jezus – zarówno w pełni Bogiem, jak i w pełni człowiekiem.

 4. módl się za nami grzesznymi

  W pokorze uznajemy siebie za grzeszników i przychodzimy do Maryi w potrzebie. Wzywamy Ją, która żyje w doskonałej komunii z Bogiem, aby modliła się do Niego w naszym imieniu.

 5. teraz i w godzinie naszej śmierci. Amen.

  Prosimy Ją, aby modliła się za nas teraz, w tym momencie naszego Zdrowaś Maryjo, i w godzinie naszej śmierci, kiedy nie będziemy już mogli wypowiedzieć tych słów. Prosimy Ją, aby zabrała nas do Nieba, gdzie będziemy mogli przebywać z Nią i wszystkimi świętymi w chwale Boga przez całą wieczność.

  Następnie kończymy, tak jak we wszystkich innych modlitwach, słowami „Niech tak się stanie.„. Powiedzenie „Amen” jest świadectwem naszej wiary w prawdę i świętość tych słów wypowiadanych przez Kościół na przestrzeni wieków.


Zdrowaś Maryjo można odmawiać jako krótką modlitwę, w dekadzie lub w pełnym różańcu w aplikacji Hallow. Z niecierpliwością czekamy na wspólną modlitwę!

Niech potężne fiat Maryi zainspiruje twoje życie.

Więcej przewodników modlitewnych

Pin It on Pinterest