Jak odmawiać modlitwę Zdrowaś Maryjo

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl
się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.”

Słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo

Spis treści

Czym jest modlitwa Zdrowaś Maryjo?

Anioł rzekł do niej: „Nie trwóż się, Maryjo! Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i dasz mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem najwyższego będzie zwany. Pan Bóg da mu tron Dawida, ojca jego. Będzie królował nad rodem Jakuba na wieki, a królestwo jego nie będzie mieć końca”.

Łk 1:30-33

Zdrowaś Maryjo to modlitwa oparta na Piśmie Świętym, w której rozważamy słowa z Ewangelii Łukasza. W drugiej połowie modlitwy prosimy Maryję, aby wstawiała się za nami i przybliżała nas do swojego Syna, Jezusa.

To także serce Różańca, w którym modlimy się z Maryją, rozważając święte tajemnice, czyli ważne momenty z życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo jest tradycyjnie odmawiana przez katolików, ale wielu ludzi (zarówno chrześcijan, jak i niechrześcijan) czuje, że Maryja ich do siebie przyciąga. Uznają jej potężne świadectwo jako wiernej uczennicy Chrystusa i szukają u niej pomocy jako u współczującej duchowej matki.

Wraz z Modlitwą Pańską (Ojcze Nasz), Zdrowaś Maryjo jest jedną z pierwszych modlitw, których katolicy uczą się na swojej drodze wiary.

Pochodzenie

Modlitwa Zdrowaś Maryjo jest zakorzeniona w Piśmie Świętym – początkowe wersy są zaczerpnięte bezpośrednio z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Czytamy, że Bóg posłał anioła Gabriela, aby zwiastował Dziewicy Maryi, że ma urodzić Syna Bożego. Po przyjściu do Niej anioł pozdrowił Maryję, mówiąc: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna! Pan z tobą” (Łk 1, 28). W ten sam sposób zwracamy się do Maryi na początku modlitwy.

Maryja wyraża pełną zgodę na Boży plan zbawienia, po czym opuszcza ją anioł. Następnie wyrusza w pośpiechu, aby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, która choć jest w podeszłym wieku, jest w szóstym miesiącu ciąży i oczekuje syna – „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).

Gdy tylko Maryja weszła do domu i przywitała się z Elżbietą, dzieciątko poruszyło się w jej łonie.

A Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, zawołała donośnym głosem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

Łk 1:41b-43

Początkowo słowa zaadaptowane z Pisma Świętego w języku łacińskim, rozpoznajemy wiele wersetów z Łukasza, które dzisiaj tworzą modlitwę Zdrowaś Maryjo w języku polskim.

Obraz Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Wikipedia)

Przechowywany w kościele św. Alfonsa Liguori w Rzymie. Legenda głosi, że św. Łukasz był pierwotnym malarzem tego obrazu pięknej Dziewicy Maryi.

Dlaczego katolicy odmawiają modlitwę Zdrowaś Maryjo?

Aby tak jak Maryja zaufać Bogu

Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, uznajemy świętość Najświętszej Maryi Panny oraz Jej niewzruszoną, niezachwianą akceptację woli Bożej dla Jej życia. Teologowie nazywają piękne „Tak” Maryi wypowiedziane do Boga podczas Zwiastowania „fiat” – po łacinie „niech się stanie”. W każdym momencie Maryja pokładała całkowitą ufność w Bożym planie dla świata. Kiedy się modlimy, wspominamy jej pokorne „Tak” i staramy się, aby w naszych relacjach z Bogiem, mieć taką samą postawę.

Aby prosić Maryję o prowadzenie i modlitwę

Św. Ojciec Pio powiedział: „Oddaj się w ręce Maryi. Ona się tobą zaopiekuje”. Kiedy odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, porzucamy siebie na rzecz Maryi, która jest nie tylko matką Jezusa, ale jest też naszą matką. Przed śmiercią na krzyżu Jezus powierzył wszystkich swoich uczniów Maryi i Jej duchowemu macierzyństwu (J 19,26-27). Ufamy więc, że jako nasza największa orędowniczka w niebie, modli się Ona za nas nieustannie.

Aby pełniej poznać Chrystusa

Jedno jest pewne: chociaż powtarzana modlitwa Zdrowaś Maryjo jest kierowana bezpośrednio do Maryi, to jednak ostatecznie akt miłości jest skierowany do Jezusa, z Nią i przez Nią.

Papież Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae (2002)

Bóg wybrał Maryję na matkę Swojego Syna, aby mógł zejść na ziemię i zbawić świat. W naszej wierze nie czcimy Maryi, jest Ona stworzeniem, umiłowanym przez Boga. Jednak oddajemy jej cześć, ponieważ jest „umiłowaną córką Boga” i doskonałą naśladowczynią Jezusa. Wszystko, czym jest i co robi, wskazuje na Niego. Tak więc poprzez Nią, która znała Go najlepiej, poznajemy Chrystusa pełniej.

Kiedy odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo?

Modlitwę Zdrowaś Maryjo można odmawiać jako samodzielną modlitwę w dowolnym momencie.

Powszechnie odmawia się je również w serii dziesięciu modlitw różańcowych. Odmówienie dziesięciu modlitw Zdrowaś Maryjo stanowi „dziesiątkę” różańca. To powtarzanie nie jest recytacją pustych fraz, ale raczej formą medytacji – zagłębienia w tajemnicę Jezusa, przy wypowiedzeniu słów z Pisma Świętego.

(Odmawianie modlitwy „Zdrowaś Maryjo” jest również praktykowane podczas ostatnich sekund meczu futbolu amerykańskiego!).

Modlitwa Zdrowaś Maryjo w innych językach

Modlitwa Zdrowaś Maryjo w innych językach niż polski może pomóc nam poczuć się zjednoczonymi z naszymi braćmi i siostrami w wierze, którzy odmawiali tę modlitwę na przestrzeni wieków:

Zdrowaś Maryjo (łacina)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo po łacinie

Zdrowaś Maryjo (hiszpański)

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo po hiszpańsku

Zdrowaś Maryjo (włoski)

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo po włosku

Aplikacja Hallow jest pełna modlitw maryjnych. Pobierz ją i zacznij się modlić.

Modlitwa Zdrowaś Maryjo w pieśniach

Słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” – zarówno proste, jak i głębokie – przez wieki stanowiły inspirację dla licznych hymnów i pieśni nabożnych.

Muzyka może być potężną formą modlitwy, a pieśni zawierające słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo mają szczególnie bogatą tradycję w wierze katolickiej.

Pieśni poświęcone Maryi mogą wzbogacić nasze życie modlitewne w każdej chwili, ale są również popularnym wyborem w muzyce liturgicznej podczas najważniejszych świąt w Kościele, takich jak uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca), uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Święto Matki Bożej Różańcowej (7 października) i uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).

Do jednych z najbardziej popularnych pieśni maryjnych, które oddają słowa i znaczenie modlitwy Zdrowaś Maryjo, należą:

„Zdrowaś Maryjo, Ty w całym życiu łagodna, cicha” (Carey Landry) Słuchaj na Youtube

„Ave Maryja” (Franz Schubert) Słuchaj na Youtube

Modlitwę Zdrowaś Maryjo możesz odmawiać w całości lub linijka po linijce medytować nad tymi pełnymi mocy słowami. Poniżej przedstawiamy kilka znaczeń, kryjących się za każdym wersem modlitwy Zdrowaś Maryjo. Poprzez osobistą modlitwę słowa te mogą jednak przemawiać do ciebie w różny sposób. Jeśli znasz modlitwę Zdrowaś Maryjo na pamięć, rozważ odmawianie jej w ramach Lectio Divina, aby odnowić swoją więź z tym modlitewnym wezwaniem.

Zgodnie z poniższymi wersetami, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo krok po kroku:

Potrzebny czas: 1 minuta.

Jak odmawiać modlitwę Zdrowaś Maryjo „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.”

 1. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona! Pan z Tobą”. (Łk 1:28)

  Gdy anioł Gabriel powitał Maryję, objawił Jej, że znalazła łaskę u Boga i jest w stanie pełnym łaski. Uznał Ją za niepokalanie poczętą, która została odkupiona przez Jezusa, zanim jeszcze zaczęła Go nosić w swoim łonie. W tym pierwszym wierszu my również uznajemy Ją za taką.

 2. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus.

  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecko w jej łonie. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.” (Łk 1,42) Ewangelia

  Łukasza zawiera te słowa wypowiedziane przez Elżbietę, gdy odwiedziła ją Maryja. Podobnie jak Elżbieta, z radością czcimy świętość zarówno Maryi, jak i dziecka w jej łonie. I nazywamy Go po imieniu: Jezus, które znaczy „Bóg zbawia”.

  Dr Edward Sri rozważa: „W imieniu Jezusa jest ogromna moc znajduje się ono w samym centrum tej modlitwy, czyniąc ją modlitwą chrystocentryczną”.

 3. Święta Maryjo, Matka Boża,

  Maryja znana jest pod wieloma tytułami – Matka Boża, Najświętsza Dziewica, Królowa Nieba – a tutaj nazywamy Ją „Matką Bożą”. Bardziej niż cokolwiek innego ten wielki tytuł podkreśla głęboką prawdę o tym, kim jest Jezus – zarówno w pełni Bogiem, jak i w pełni człowiekiem.

 4. módl się za nami grzesznymi

  Z pokorą uznajemy się za grzeszników i przychodzimy do Maryi w potrzebie. Wzywamy Ją, tę która żyje w doskonałej komunii z Bogiem, aby modliła się do Niego w naszym imieniu,

 5. teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

  Prosimy Ją, aby modliła się za nas w momencie, gdy odmawiamy Zdrowaś Mario, i w godzinie naszej śmierci, kiedy nie będziemy już mogli wypowiedzieć tych słów. Prosimy ją, aby wprowadziła nas do Nieba, gdzie będziemy mogli przebywać z nią i wszystkimi świętymi w uwielbieniu Boga przez całą wieczność.

  Następnie kończymy, jak wszystkie inne modlitwy, słowem oznaczającym „Niech się stanie”. Wypowiedzenie słowa „Amen” jest świadectwem naszej wiary w prawdę i świętość tych słów wypowiadanych przez Kościół na przestrzeni wieków.


Modlitwę Zdrowaś Maryjo możesz odmawiać jako krótką modlitwę, odmawiając dziesiątkę różańca lub cały różaniec w aplikacji Hallow. Czekamy na modlitwę z Tobą!

Niech pełne mocy „fiat” Maryi zainspiruje Twoje życie.

Więcej przewodników po modlitwach

Pin It on Pinterest