Jak odmawiać różaniec: Przewodnik po modlitwie różańcowej

Hallow App How to Pray Daily Rosary

Jak odmawiać różaniec – przewodnik na 2023 r: Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Jak odmawiać różaniec krok po kroku?
 3. Przegląd modlitwy różańcowej
 4. Modlitwy odmawiane podczas różańca
 5. Tajemnice różańca świętego
 6. Dlaczego odmawiamy różaniec?
 7. Modlitwa różańcowa każdego dnia
 8. Jak odmawiać różaniec PDF

Różaniec jest modlitwą medytacyjną opartą na Piśmie Świętym. Kiedy odmawiamy różaniec, prosimy Maryję, aby modliła się za nas, podczas gdy my staramy się zbliżyć do Jej Syna Jezusa, kontemplując Jego życie, śmierć i Zmartwychwstanie.

W swoim liście apostolskim z 2002 r. Rosarium Virginis Mariae papież Jan Paweł II napisał, że dzięki różańcowi „chrześcijanie zasiadają w szkole Maryi i są prowadzeni do kontemplacji piękna oblicza Chrystusa i doświadczania głębi Jego miłości”.

Różaniec pozostaje do dziś ważną modlitwą. W maju 2022 r. papież Franciszek wezwał chrześcijan do odmawiania „Różańca Świętego w intencji pokoju” w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie. W listopadzie 2022 r. arcybiskup Cordileone z San Francisco zaprosił wiernych do odmawiania „Różańca w intencji pokoju” w dniu wyborów.

Różaniec to modlitwa, która zawsze mi towarzyszy; to także modlitwa zwykłych ludzi i świętych… to modlitwa płynąca z serca.

Papież Franciszek

Jak odmawiać różaniec: Przewodnik krok po kroku

Czas: 20 minut.

Jak odmawiać różaniec

 1. Rozpocznij od znaku krzyża.

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Mężczyzna czyniący znak krzyża
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 2. Trzymając krucyfiks, odmów Wierzę w Boga.

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, cierpiał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Amen. 

 3. Na pierwszym koraliku odmów modlitwę Ojcze Nasz.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. 

 4. Na każdym z kolejnych trzech paciorków odmów Zdrowaś Maryjo.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

 5. Na następnym koraliku odmów modlitwę Chwała Ojcu.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie, na wieki wieków. Amen.

 6. Zmów pierwszą dziesiątkę różańca.

  Na dużym koraliku wypowiedz tajemnicę, a następnie odmów Ojcze nasz.

  Na każdym z 10 małych paciorków odmów Zdrowaś Maryjo, kontynuując medytację nad daną tajemnicą.

  Kończąc dziesiątkę różańca, pomódl się modlitwą Chwała Ojcu.

  Następnie odmów modlitwę fatimską:
  O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego; zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Amen

  Ilustracja paciorków różańca ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 7. Powtórz te modlitwy dla pozostałych dziesiątek.

  Ojcze nasz -> 10 Zdrowaś Maryjo -> Chwała Ojcu -> O mój Jezu (Modlitwa Fatimska)

  Ilustracja paciorków różańca z wyróżnionymi poszczególnymi dziesiątkami
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 8. Po 5 dziesiątkach zakończ modlitwą Chwała Ojcu i modlitwą fatimską.

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,

  teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

  O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,
  którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 9. Zakończ modlitwą końcową.

  Módlmy się:

  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. 

 10. Zakończ znakiem krzyża.

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Czym jest różaniec?

Pochodzenie

Na początku XIII wieku św. Dominik głosił Ewangelię, aby zwalczać różne herezje, i założył Zakon Dominikanów, aby kontynuować dzieło szerzenia Dobrej Nowiny. Pomimo ich wysiłków herezja nadal się szerzyła, stąd też wezwał pomocy u Najświętszej Maryji Panny, aby go prowadziła. Tradycja głosi, że Maryja objawiła mu się w 1221 r. i przekazała mu nabożeństwo różańcowe, zachęcając go do dzielenia się tą modlitwą z innymi. Wielu uważa również, że historyczne pochodzenie różańca leży w monastycznej praktyce odmawiania 150 psalmów każdego tygodnia, która to praktyka dodatkowo rozszerzyła się na powtarzanie Zdrowaś Maryjo.

W 2023 roku Różaniec nadal pozostaje jedną z najbardziej popularnych modlitw. Nadal pomaga w nawróceniu ijednoczy wspólnotę katolików w modlitwie po śmierci papieża Benedykta XVI.

Modlitwy różańcowe

Nabożeństwo różańcowe składa się z kilku modlitw, które wywodzą się z Pisma Świętego. W sekcji „Jak się modlić: Różaniec” można przeczytać o tradycyjnej kolejności modlitw różańcowych. Ludzie często modlą się za pomocą paciorków różańca, aby kierować czasem modlitwy, choć nie są one konieczne do odmawiania różańca. Jeśli nie masz różańca, sprawdź modlitwę różańcową Hallow z biskupem Sheena X.

Wierzę w Boga

„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego…”.

Różaniec rozpoczynamy od modlitwy Wierzę w Boga. Jest to odpowiedni sposób na rozpoczęcie tej modlitwy, potwierdzający głowne prawdy wiary katolików. Każdy wiersz pochodzi z różnych ksiąg Pisma Świętego, w tym z Ewangelii, 1 List Świętego Piotra, 1 List do Koryntian, Dziejów Apostolskich i innych.

Ojcze Nasz

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…”.

Modlitwa ta, znana również jako Modlitwa Pańska, pochodzi bezpośrednio od Jezusa, możemy ją znależć w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, gdy uczy On swoich uczniów, jak się modlić.

Zdrowaś Maryjo

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…”.

Chociaż powtarzana modlitwa Zdrowaś Maryjo jest skierowana bezpośrednio do Maryi, to ostatecznie właśnie do Jezusa skierowany jest akt miłości, z Nią i przez Nią.

Święty Jan Paweł II

Modlitwa Zdrowaś Maryjo jest sercem różańca. Odmawiamy 10 Zdrowaś Maryjo w każdej z pięciu dziesiątek – w sumie 50 modlitw Zdrowaś Maryjo w całym różańcu. Ta modlitwa, w której prosimy Maryję o wstawiennictwo, jest również zakorzeniona w Piśmie Świętym. Pierwsze dwa wersy pochodzą z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Anioł Gabriel zapowiada przyjście Chrystusa podczas Zwiastowania i kiedy kuzynka Maryi, Elżbieta, wita Maryję podczas Nawiedzenia.

Chwała Ojcu

„Chwała Ojcu …”

Chwała Ojcu jest często określane jako doksologia, słowo pochodzące z języka greckiego, oznaczające „wyraz uwielbienia lub chwały”. Ta modlitwa jest dość powszechna i prosta – modlimy się, aby Trójca Święta była uwielbiona przez cały czas.

Modlitwa fatimska

„ O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…”.

Modlitwa Fatimska została przekazana bezpośrednio przez Maryję trojgu pastuszkom 13 lipca 1917 r. podczas Jej objawień w Fatimie w Portugalii. W tej modlitwie, odmawianej na zakończenie każdej dziesiątki, prosimy Jezusa o miłosierdzie dla nas i dla wszystkich dusz.

Pod Twoją Obronę

„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych…”.

Różaniec kończy się modlitwą Pod Twoją obronę. Przypominając sobie, że Jezus jest nam dany przez swoją Matkę Maryję, dziękujemy Bogu za udział Maryi we wszystkich zbawczych wydarzeniach życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

Tajemnice różańca

Każda z pięciu dziesiątek różańca podkreśla wyjątkowy moment Misterium Paschalnego. Istnieją cztery części różańcowe – radosne, bolesne, światła i chwalebne – a każdy z nich zawiera pięć kluczowych wydarzeń z życia Jezusa. Modląc się na różańcu, wchodzimy w jedną część tych tajemnic, medytując nad nimi oczami Maryi, uczennicy, która była najbliżej Jezusa i znała Go najlepiej. Kościół tradycyjnie modli się określonymi częściami różańca w następujące dni tygodnia:

 • Poniedziałek: Tajemnice Radosne
 • Wtorek: Tajemnice Bolesne
 • Środa: Tajemnice Chwalebne
 • Czwartek: Tajemnice Światła
 • Piątek: Tajemnice Bolesne
 • Sobota: Tajemnice Radosne
 • Niedziela: Tajemnice Chwalebne

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota)

Tajemnice Radosne zapraszają nas do kontemplacji Wcielenia Bożego i wkraczamy w cud Jezusa przychodzącego na ziemię jako niemowlę. Widzimy, jak ta niesamowita historia się rozwija oczami Maryi – pojawia się anioł (Zwiastowanie), powitanie jej kuzynki Elżbiety (Nawiedzenie), narodziny jej syna (Narodzenie Pańskie)oraz wyjątkowe wydarzenia, które wskazują na to, kim jest to dziecko i co zrobi w przyszłości (Ofiarowanie i odnalezienie w świątyni). Jesteśmy zaproszeni, by czynić tak jak Maryja i „rozważać je w [our] sercu”(Łk 2:19).

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek)

Tajemnice bolesne pomagają nam ponownie przeżyć mękę i śmierć Jezusa. Nie tylko o tym pamiętamy, ale także przeżywamy te bolesne chwile razem z Nim – czuwamy z Jezusem w Jego cierpieniu przed aresztowaniem (Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu). Uczestniczymy w Jego cierpieniu poprzez tajemnice: Biczowania, Cierniem Koronowaniai Drogę Krzyżową… a następnie stajemy u stóp krzyża obok Maryi, będąc świadkami Jego Ukrzyżowania i Śmierci. Próbujemy zrozumieć głębię Bożej miłości do nas, zastanawiając się nad kosztem naszego zbawienia i odkupienia. Odczuwamy smutek i skruchę jeszcze głębiej, gdy wyobrażamy to sobie oczami Jego matki.

Tajemnice światła (czwartek)

Poprzez Tajemnice Światła medytujemy nad wydarzeniami z publicznej działalności Jezusa: Jego objawieniem jako Umiłowanego Syna Ojca w świątyni , Chrzest w Jordaniejego pierwszy publiczny cud podczas Wesela w Kanie Galilejskiej, jego Głoszenie Królestwa Bożego, Przemienienie Pańskiei Ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Papież Jan Paweł II napisał: „W tajemnicach światła, poza cudem w Kanie Galilejskiej, obecność Maryi pozostaje w tle (…). Jednak rola, jaką przyjęła w Kanie Galilejskiej, towarzyszy Chrystusowi przez całą Jego posługę. Objawienie dokonane bezpośrednio przez Ojca podczas chrztu w Jordanie, powtórzone również przez Jana Chrzciciela, zostaje złożone na ustach Maryi w Kanie Galilejskiej i staje się wielką matczyną radą, którą Maryja kieruje do Kościoła każdego wieku: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie””.

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

W Tajemnicach Chwalebnych rozważamy budzące podziw cuda, które miały miejsce po śmierci Jezusa. Wydarzenia te pokazują, że Jezus jest tym, za kogo się podaje – Synem Bożym. Doświadczamy radości zmartwychwstałego Chrystusa i wyobrażamy sobie siebie jako Maryję lub apostołów(Zmartwychwstanie Pana Jezusa). Modląc się, widzimy Wniebowstąpienie Jezusa i zstąpienie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Dwie ostatnie tajemnice, choć nie są wyraźnie wspomniane w Piśmie Świętym, wywodzą się z setek lat tradycji opartej na fragmentach Apokalipsy i Pieśni nad Pieśniami. Świętujemy łaskę i rolę, jaką Jezus obdarzył swoją matkę (Wniebowzięcie i Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny i modlimy się, abyśmy tam, gdzie podąża Maryja, pewnego dnia dotarli.

Dlaczego odmawiamy różaniec?

Pomyśl o różańcu jak o oceanie: Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, niezależnie od tego, czy uważa się za weterana mistyki pragnącego pogłębić modlitwę z naszym Panem, nowicjusza zmagającego się z nauką modlitwy, czy kogoś, kto szuka pomocy Pana, właśnie teraz, w związku z czymś, co dzieje się w jego życiu. Odkrywca głębin morskich i dziecko budujące zamki z piasku na plaży mogą w pełni cieszyć się tym samym oceanem, doświadczając go na różnych poziomach. Tak samo jest z różańcem.

Edward Sri, „Dlaczego warto odmawiać różaniec?”.

Tak jak wyjaśnia dr Sri, różaniec jest modlitwą dla ludzi w każdym wieku, przechodzących różne doświadczenia życiowe i mogących mieć różny poziom znajomości tej modlitwy. Powód odmawiania różańca jest dość prosty – Maryja była obecna w radosnych, smutnych, światła i chwalebnych chwilach życia Chrystusa. Tak więc, medytując życie Jezusa z pomocą Maryi, staramy się coraz bardziej zbliżać do Niego. Możemy modlić się z Maryją w szczególnej intencji lub potrzebować chwili pocieszenia z Matką Bożą i Jej Synem. Każdy powód do odmawiania różańca jest dobry.

Modlitwa różańcowa każdego dnia

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Różaniec możemy odmawiać o każdej porze dnia i nocy. Chociaż niektórzy ludzie wolą modlić się za pomocą paciorków, nie są one niezbędne do spędzania czasu z Jezusem i Maryją. Odmawianie pełnego różańca krok po kroku zajmuje zwykle około 15-25 minut, ale pamiętaj, że zawsze możesz po prostu odmówić jedną dziesiątkę (Ojcze Nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu), jeśli masz tylko tyle czasu.

Jeśli chcesz świadomie dodać różaniec do swojej codziennej rutyny modlitewnej, rozważ następujące pory na modlitwę:

 • Jeśli codziennie spacerujesz, rozważ dodanie różańca do swojej rutyny. Możesz odmawiać modlitwy z Hallow lub nosić paciorki różańca podczas spaceru.
 • Odmawiaj różaniec w drodze do pracy; słuchaj i módl się, gdy zaczynasz lub kończysz dzień w pracy.
 • Módl się podczas przygotowywania kolacji.
 • Wyznacz sobie spokojny czas i módl się, przygotowując się do dnia lub kładąc się spać.
Różańce w aplikacji Hallow
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

W Hallow można odmawiać tradycyjny, codzienny różaniec, różaniec biblijny i różaniec śpiewany. Możesz również odmawiać różaniec z dostępnymi w aplikacji lektorami.

Z niecierpliwością czekamy na odmawianie z wami różańca krok po kroku z Hallow. Jeśli szukasz przewodnika PDF do modlitwy różańcowej, zapisz lub pobierz ilustrowany przewodnik poniżej:

Powiązane modlitwy

*Article Last Updated: July 28, 2023

Pin It on Pinterest