UWAGA: niniejsza wersja Polityki prywatności weszła w życie 26 października 2023 r. Poprzednie wersje naszej Polityki Prywatności dostępne są tutaj.

W Hallow bardzo poważnie traktujemy ochronę danych i prywatność. W niniejszej Polityce prywatności określono sposób gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika; zachęcamy, by przeczytać ją w całości. Oto przegląd kluczowych zagadnień w naszej polityce i praktykach w zakresie prywatności: 

 • Nie sprzedajemy Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej).
 • Szyfrujemy Prywatne wrażliwe dane osobowe (zdefiniowane poniżej), takie jak wpisy w dzienniku czy rozważania, tak aby tylko użytkownik miał dostęp do tych treści.
 • ​​Wszelkie dane analityczne dotyczące aplikacji, które gromadzimy – w duchu ulepszania lub personalizowania produktu, wiadomości i treści – są badane tylko na poziomie zagregowanym w całej społeczności Hallow (np. które sesje są najbardziej popularne), chyba że jest to konieczne do zapewnienia konkretnego wsparcia klienta lub wyszukiwania i usuwania usterek.
 • Nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy, ani nie dostarczamy w żaden inny sposób danych osobowych użytkowników żadnym pośrednikom ds. danych.
 • Co jest standardem w przypadku usług internetowych, współpracujemy z Dostawcami Usług (np. podmiotami przetwarzającymi płatności, dostawcami baz danych), aby wspierali naszą Aplikację, oraz z Partnerami ds. analityki w celu badania, jak najlepiej ulepszać naszą Aplikację (np. które sesje są najbardziej popularne). Dane osobowe, które udostępniane są tym świadczeniodawcom, są zaszyfrowane i chronione zarówno w trakcie ich przekazywania, jak i przechowywania.
 • Nie udostępniamy żadnych Prywatnych wrażliwych danych osobowych jakimkolwiek Partnerom reklamowym. 
 • Nie gromadzimy świadomie danych osób poniżej 13. roku życia bez otrzymania spełniającej warunki COPPA zgody od rodzica lub opiekuna prawnego ani nie zabiegamy o takie dane. Ponadto nie ujawniamy świadomie partnerom reklamowym danych o osobach poniżej 13. roku życia.
 • Na mocy postanowień niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć całkowicie swoje konto oraz wszelkie powiązane z nim dane osobowe.

W dowolnym momencie można zrezygnować z plików cookie i innych form śledzenia lub skorzystać z innych praw wynikających z Ustawy o prywatności konsumentów w Kalifornii i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej szczegółów przedstawiono w pełnej wersji Polityki prywatności.

Korzystanie z naszych Usług podlega naszym Warunkom użytkowania, które obejmują niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie terminy, których używamy w niniejszej Polityce prywatności bez podania ich definicji, zdefiniowano w Warunkach użytkowania. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania Danych osobowych użytkownika powiadomimy go o tych zmianach zgodnie z sekcją zatytułowaną „Zmiany w niniejszej Polityce prywatności” poniżej. 

Zakładając konto, uzyskując dostęp do naszych Usług, lub wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości od nas, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na opisane poniżej działania o zasady, a ponadto udziela nam zezwolenia na gromadzenie, użytkowanie i ujawnianie danych Użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, powinien koniecznie zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności wraz z rodzicem lub opiekunem.

Spis treści

 1. Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności
 2. Dane osobowe
  1. Kategorie Danych osobowych, które gromadzimy
  2. Kategorie źródeł Danych osobowych
  3. Nasze komercyjne lub biznesowe cele gromadzenia, lub ujawniania danych osobowych
 3. Ujawnianie danych
 4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
 5. Dane osobowe dzieci
 6. Prawa mieszkańców Kalifornii
 7. Prawa mieszkańców Kolorado
 8. Prawa mieszkańców Connecticut
 9. Prawa mieszkańców Virginii
 10. Dochodzenie swoich praw w ramach CCPA oraz VCDPA
 11. Prawa ochrony prywatności w innych stanach
 12. Prawa podmiotu danych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii
 13. Prawa osób, których dane dotyczą, w Brazylii
 14. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
 15. Informacje kontaktowe

1. Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje sposób przetwarzania Danych osobowych, które gromadzimy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub z nich korzysta. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które określają tożsamość konkretnej osoby lub jej dotyczą, a także informacje zwane „informacjami umożliwiającymi identyfikację” lub „danymi osobowymi” w świetle obowiązujących przepisów, zasad i regulacji w zakresie ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami lub których nie kontrolujemy, ani osób, którymi nie zarządzamy.

2. Dane osobowe

Kategorie Danych osobowych, które gromadzimy

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje o kategoriach Danych osobowych, które gromadzimy i które gromadziliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie udostępniania danych znajduje się w sekcji „Udostępnianie danych”.

*Dane te są uważane za „wrażliwe” zgodnie z California Consumer Privacy Act, Colorado Privacy Act, Connecticut Data Privacy Act i Virginia Consumer Data Protection Act.

Kategorie źródeł Danych osobowych

Gromadzimy Dane osobowe na temat użytkownika z następujących kategorii źródeł:

 • Od samego użytkownika
  • Gdy użytkownik dostarcza nam takich informacji bezpośrednio.
   • Gdy użytkownik tworzy konto lub korzysta z naszych interaktywnych narzędzi i Usług.
   • Jeśli Użytkownik dobrowolnie przekaże dane w polach tekstowych Usługi, w odpowiedzi na formularze, kwestionariusze, loterie lub konkursy, a także, gdy Użytkownik wejdzie w wewnątrzgrupowe interakcje.
   • Gdy Użytkownik dobrowolnie udzieli nam dostępu do kontaktów w książce adresowej urządzenia mobilnego, aby pomóc w znalezieniu osób, które zna. Gdy Użytkownik to zrobi, Hallow uzyska dostęp do informacji zapisanych na temat kontaktów Użytkownika, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, w celu ustalenia, czy korzystają z Aplikacji. Jeśli którykolwiek z Twoich kontaktów nie korzysta jeszcze z Aplikacji, będziemy zarządzać tymi informacjami w sposób uniemożliwiający nam identyfikację tych kontaktów. W szczególności, stworzymy kryptograficzną wartość skrótu na podstawie adresów e-mail i numerów telefonów Twoich kontaktów. Każda taka kryptograficzna wartość skrótu jest przechowywana na naszych serwerach i powiązana z Twoim kontem, abyśmy mogli skuteczniej łączyć Cię z tymi kontaktami, gdy dołączą do Hallow. Jeśli chcesz zaprosić kogoś ze swoich kontaktów do Hallow, możesz to zrobić wysyłając tej osobie zaproszenie do naszego serwisu (np. poprzez wiadomość tekstową).
   • Gdy użytkownik wysyła nam wiadomość e-mail lub w inny sposób się z nami kontaktuje. 
   • Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej wieku zgody i poda imię i nazwisko takiego dziecka, jego adres e-mail oraz inne dane związane z użytkowaniem przez dziecko Usług, w ramach procedury zgody rodzicielskiej.
  • Gdy Użytkownik korzysta z Usług, a informacje te są gromadzone automatycznie.
   • Stosowanie plików cookie (szczegółowe informacje znajdują się w Polityce plików cookie).
   • Jeśli użytkownik pobierze naszą aplikację mobilną lub korzysta z przeglądarki umożliwiającej lokalizację, możemy otrzymywać informacje na temat lokalizacji i urządzenia mobilnego użytkownika, stosownie do sytuacji.
   • Jeśli użytkownik pobierze i zainstaluje określone aplikacje i oprogramowanie, które udostępniamy, możemy otrzymywać i gromadzić informacje przekazywane z komputera w celu świadczenia odpowiednich Usług, takich jak informacje o tym, kiedy użytkownik jest zalogowany i dostępny, tak by otrzymać aktualizacje lub powiadomienia.
   • Jeśli Użytkownik dokona zakupu, możemy otrzymać i gromadzić informacje na temat zakupu, w tym tego, co zakupiono, kwoty płatności, a także wszelkie Informacje dotyczące płatności niezbędne do przetwarzania transakcji.
 • From Third Parties
  • Dostawcy i dane dostępne publicznie
   • Możemy korzystać z pomocy partnerów ds. analizy w celu przeanalizowania wkładu Użytkownika w interakcje lub jego zaangażowania w Usugi.
   • Korzystamy z usług dostawców i informacji dostępnych w publicznych witrynach internetowych, aby uzyskać informacje kontaktowe w celu generowania potencjalnych klientów na potrzeby sprzedaży dla klientów komercyjnych.
  • Partnerzy reklamowi
   • Otrzymujemy informacje na temat użytkownika od niektórych naszych dostawców, którzy wspierają nas usługami marketingowymi lub promocyjnymi; informacje te dotyczą tego, jak użytkownik wchodzi w interakcje z naszymi witrynami, aplikacjami, produktami, Usługami, reklamami lub komunikatami.
  • Organizacje lub przedsiębiorstwa działające w imieniu użytkownika
   • Za pośrednictwem naszych kont komercyjnych (tj. dla parafii, szkół lub innych organizacji) możemy otrzymywać ograniczone informacje (tj. imię i nazwisko, adres e-mail) na temat użytkownika od Podmiotu, z którym użytkownik jest powiązany, celem utworzenia konta, tak byśmy mogli świadczyć Usługi.
   • Jeśli Użytkownik jest dzieckiem poniżej wieku zgody, wymagamy również podania przez rodziców lub opiekuna prawnego wieku dziecka lub daty jego narodzin, w ramach procedury zgody rodzicielskiej.
  • Third-Party Sign-in 
   • Jeśli użytkownik udostępnia nam dane uwierzytelniające lub w inny sposób loguje się do Usług za pośrednictwem zewnętrznej witryny, lub usługi, jak np. Apple lub Google, niektóre treści lub informacje na tych kontach mogą być przekazywane na konto użytkownika u nas zgodnie z procesem autoryzacji tej witryny lub ustawieniami urządzenia

Nasze komercyjne lub biznesowe cele gromadzenia lub ujawniania danych osobowych

 • Zapewnienie, dostosowywanie i ulepszanie Usług
  • Utworzenie konta lub innych profili użytkownika i zarządzanie nimi.
  • Przetwarzanie zamówień lub innych transakcji; rozliczenia.
  • Zapewnianie żądanych przez użytkownika produktów, usług lub informacji.
  • Zrealizowanie celu, w jakim użytkownik przekazał nam informacje.
  • Zapewnianie wsparcia i pomocy w odniesieniu do Usług.
  • Usprawnienie Usług, w tym testowanie, badania, wewnętrzna analityka i rozwój produktów.
  • Personalizacja Usług, treści w witrynie i komunikacji na podstawie preferencji użytkownika.
  • Zapewnianie ochrony przed oszustwami, bezpieczeństwa oraz wyszukiwania i naprawiania usterek.
  • Realizowanie innych celów biznesowych podanych przy pozyskiwaniu Danych osobowych użytkownika lub w inny sposób określonych w obowiązujących przepisach dotyczących prywatności danych, takich jak Ustawa o prywatności konsumentów w Kalifornii („CCPA”).
 • Marketing Usług
  • Marketing i sprzedaż Usług.
  • Wyświetlanie reklam, w tym reklam opartych na zainteresowaniach lub zachowaniu w internecie. Należy pamiętać, że nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy świadomie Danych osobowych żadnych użytkowników, co do których wiemy, że są Dziećmi poniżej wieku zgody (zgodnie z definicją w sekcji „Dane osobowe dzieci” poniżej) na potrzeby reklamy behawioralnej
  • Udostępnianie loterii/konkursów lub innych promocji.
 • Korespondencja z użytkownikiem
  • Odpowiadanie na korespondencję otrzymywaną od użytkownika, kontaktowanie się z użytkownikiem w razie potrzeby lub zażądanie, a także przekazywanie informacji na temat Hallow lub Usług.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail i innych komunikatów zgodnych z preferencjami użytkownika lub zawierających treści, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.
 • Spełnianie wymogów prawnych i egzekwowanie warunków prawnych
  • Realizowanie naszych zobowiązań prawnych wynikających z obowiązującego prawa, regulacji, nakazów sądowych lub innych procesów prawnych, takich jak zapobieganie, wykrywanie i badanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i działań potencjalnie nielegalnych lub zabronionych.
  • Ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa użytkowników Hallow, samego Hallow lub innego podmiotu.
  • Egzekwowanie umów.
  • Reagowanie na twierdzenia, że jakieś posty lub inne treści naruszają prawa osób trzecich.
  • Rozwiązywanie sporów.

Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii Danych osobowych ani wykorzystywać zgromadzonych Danych osobowych do znacząco innych, niepowiązanych lub niezgodnych celów, bez powiadomienia użytkownika o tym fakcie zgodnie z postanowieniami poniższej sekcji „Zmiany w niniejszej Polityce prywatności”. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, należy mieć na uwadze, że będziemy używać lub ujawniać jego wrażliwe dane osobowe w celu opisanym w sekcji 7027(m) postanowień CCPA. Nie zamierzamy gromadzić lub przetwarzać wrażliwych danych Użytkownika z zamiarem wydedukowania informacji na jego temat.

3. Ujawnianie danych

Dane osobowe użytkownika przekazujemy dostawcom usług i innym podmiotom z kategorii wymienionych w tej sekcji. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z poniższymi sekcjami odpowiednio dla poszczególnych stanów bądź krajów.

 • Dostawcy usług. Podmioty te pomagają nam świadczyć Usługi lub realizują funkcje biznesowe w naszym imieniu. Są to:
  • dostawcy hostingu, technologii i komunikacji;
  • dostawcy wsparcia i obsługi klienta;
  • podmioty realizujące zamówienia na produkty oraz dostawy;
  • podmioty przetwarzające płatności.
   • Gdy Użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem naszych Usług (nie dotyczy to zakupu dokonanego za pośrednictwem zewnętrznego sklepu App Store), nasz partner przetwarzający płatności (np. Stripe) gromadzi dobrowolnie podane informacje na temat kart płatniczych niezbędne do przetworzenia płatności. Informacje na temat wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych użytkownika można znaleźć w warunkach użytkowania i polityce prywatności podmiotu przetwarzającego płatności.
 • Partnerzy reklamowi. Podmioty te pomagają nam sprzedawać nasze usługi i przekazują użytkownikom inne oferty, które mogą ich zainteresować. Są to:
  • sieci reklamowe,
  • dostawcy marketingu.
 • Partnerzy ds. analityki. Podmioty te dostarczają analityki na temat ruchu w sieci lub korzystania z Usług. Są to:
  • firmy, które śledzą sposób wchodzenia przez użytkowników w interakcje z Usługami,
  • firmy, które śledzą, w jaki sposób użytkownicy znaleźli Usługi lub zostali do nich przekierowani. 
 • Podmioty, którym użytkownik udzielił upoważnienia, dostępu lub uwierzytelnienia
  • Podmioty trzecie, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem usług,
  • Inni Użytkownicy, w tym osoby z Twojej sieci. Więcej informacji znaleźć można poniżej, w sekcji Społeczność Hallow.

Społeczność Hallow

Funkcja Społeczność Hallow pozwala Użytkownikowi modlić z innymi osobami i wzajemnie za nie, odnajdywać się, łączyć i udostępniać treści jako sposób na wzbogacenie swoich duchowych podróży. Użytkownik udostępniając i komunikując się za pomocą Aplikacji wybiera, jakie treści udostępnia i komu. Wszyscy posiadacze kont Hallow mogą – jeśli chcą – – uczestniczyć w funkcjonalności społeczności, ale Użytkownik może przez cały czas kontrolować swoje wrażenia z tej funkcjonalności poprzez dostosowywanie ustawień, w tym stopnia, w jakim inni mogą lokalizować jego konto oraz udostępniane przez siebie treści. Gdy na przykład Użytkownik publikuje intencję lub refleksję, może wybrać udostępnianie tych treści w swojej sieci w Aplikacji. Użytkownik może również zezwolić swojej sieci na zobaczenie, kiedy podejmuje pewne akcje w Aplikacji, takie jak słuchanie danej sesji modlitewnej, a także na umożliwienie wyszukiwania swojego profilu przez inne osoby w społeczności Hallow. Ponadto, gdy Użytkowniku komentuje wpis innej osoby lub reaguje na jej komentarz, wówczas ten komentarz bądź reakcja stają się widoczne dla każdego, kto widzi treści tej osoby, a ta osoba może później zmienić odbiorców. W kontekście grupy istnieje ten sam poziom wyboru. Jeśli Użytkownik postanowi dołączyć do jednej z naszych grup (np. parafii, której jest członkiem), możliwe będzie uwidocznienie jego wewnątrzgrupowych interakcji innym członkom grupy lub odpowiedniemu administratorowi grupy. I na zakończenie: gdy Użytkownik zdecyduje się wysłać bezpośrednie wiadomości w celu skontaktowania się z innymi użytkownikami Hallow, użytkownicy ci będą mogli zobaczyć wysyłane treści. 

Zobowiązania prawne

Możemy ujawniać wszelkie gromadzone przez nas Dane osobowe osobom trzecim w związku z działaniami określonymi w punkcie „Spełnianie wymogów prawnych i egzekwowanie warunków prawnych” w sekcji „Nasze komercyjne lub biznesowe cele gromadzenia lub ujawniania Danych osobowych” powyżej. 

Przekazanie danych w związku z czynnościami dotyczącymi przedsiębiorstwa

Wszystkie gromadzone przez nas Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane osobie trzeciej, jeśli będziemy objęci fuzją, przejęciem, postępowaniem upadłościowym lub inną transakcją, w której osoba trzecia przejmie kontrolę nad naszym przedsiębiorstwem (w całości lub w części). Jeśli dojdzie do któregoś z tych zdarzeń, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika (najprawdopodobniej za pośrednictwem poczty elektronicznej), zanim informacje te zostaną objęte inną polityką i praktykami w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa.

Dane, które nie są Danymi osobowymi

Z gromadzonych przez nas Danych osobowych możemy tworzyć dane zagregowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zanonimizowane, w tym poprzez usunięcie informacji, które umożliwiają przypisanie danych osobowych do konkretnego użytkownika. Możemy wykorzystywać te zagregowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zanonimizowane dane i udostępniać je osobom trzecim w zgodnych z prawem celach biznesowych, w tym na potrzeby analizowania, budowania i ulepszania Usług i promowania naszej działalności biznesowej, pod warunkiem, że nie będziemy udostępniać takich danych w sposób, który pozwoliłby na identyfikację użytkownika.  

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Staramy się chronić Dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem za pomocą odpowiednich fizycznych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków bezpieczeństwa w zależności od rodzaju Danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Używamy standardowego w branży szyfrowania, aby chronić dane, a ponadto szyfrujemy Prywatne wrażliwe dane osobowe w sposób zapewniający ich przeglądanie w postaci nieszyfrowanej tylko użytkownikowi i osobom, którym użytkownik zdecyduje się je udostępnić. Prosimy również o pomoc w ochronie danych przez odpowiedni dobór i ochronę hasła lub innego mechanizmu logowania, ograniczenie dostępu do komputera lub urządzenia i przeglądarki; a także wylogowanie się po zakończeniu korzystania z konta. Chociaż pracujemy nad ochroną bezpieczeństwa konta i innych danych, które przechowujemy w naszych rejestrach, należy pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych przez Internet ani przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna.

Dane osobowe na temat użytkownika przechowujemy tak długo, jak użytkownik posiada u nas otwarte konto lub jak długo jest to z innych względów konieczne do świadczenia użytkownikowi naszych Usług. W niektórych przypadkach przechowujemy Dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub biznesowych, rozwiązywania sporów lub pobierania należnych opłat, bądź wymagane obowiązującym prawem, przepisami lub regulacjami. Możemy również przechowywać informacje w formie anonimowej, pozbawionej elementów pozwalających na identyfikację i zagregowanej, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie użytkownika osobiście.

5. Dane osobowe dzieci

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie („COPPA”) wymaga, aby dostawcy usług internetowych uzyskali zgodę rodziców, zanim będą świadomie gromadzić przez Internet dane osobowe od dzieci poniżej 13. roku życia. Ponadto unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) wymaga, aby administratorzy danych uzyskali zgodę od osób sprawujących władzę rodzicielską nad dziećmi poniżej szesnastego roku życia, zanim będą świadomie gromadzić i przetwarzać Dane osobowe uzyskane od takich dzieci. 

Nie gromadzimy świadomie ani nie pozyskujemy danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia (jeśli znajdują się w Stanach Zjednoczonych) lub poniżej szesnastego roku życia (jeśli znajdują się w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii) (w każdym przypadku dzieci takie zwane są „Dzieckiem poniżej wieku zgody”) bez uzyskania weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna takiego dziecka („Zgoda rodzica”), z wyjątkiem ograniczonej ilości danych osobowych, które musimy zgromadzić, aby uzyskać taką zgodę („Informacje wymagane”). Dopóki nie otrzymamy Zgody rodzica, będziemy wykorzystywać Informacje wymagane wyłącznie w celu uzyskania Zgody rodzica. Jeśli użytkownik jest Dzieckiem poniżej wieku zgody, nie należy próbować przesyłać nam żadnych Danych osobowych na swój temat, zanim uzyskamy Zgodę rodzica, z wyjątkiem Informacji wymaganych w kontekście procesu uzyskiwania Zgody rodzica. Jeśli uważają Państwo, że Dziecko poniżej wieku zgody przekazało nam Dane osobowe (poza Informacjami wymaganymi) bez uzyskania przez nas Zgody rodzica, proszę skontaktować się z nami pod adresem support@hallow.com. Nie uzależniamy udziału w naszych Usługach od ujawnienia większej ilości Danych osobowych od Dziecka poniżej wieku zgody niż jest to uzasadnione w odniesieniu do takiego uczestnictwa, i nie przechowujemy Danych osobowych od Dziecka poniżej wieku zgody przez okres dłuższy niż jest to racjonalnie konieczne w celu zrealizowania celu, w jakim zostały ujawnione.

Jeśli są Państwo rodzicem lub opiekunem użytkownika naszych Usług, który jest Dzieckiem poniżej wieku zgody, mogą Państwo kontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby poprosić o: a) zaprzestanie gromadzenia Danych osobowych od takiego użytkownika, (b) pomoc w usunięciu wszelkich Danych osobowych już pozyskanych od takiego użytkownika (chociaż należy pamiętać, że możemy przechowywać informacje w formie zanonimizowanej, pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację lub zagregowanej, w sytuacjach, gdy informacje te nie pozwolą na zidentyfikowanie takiego użytkownika) lub (c) zaprzestanie przekazywania Danych osobowych uzyskanych od takiego użytkownika osobom trzecim, a jednocześnie dalsze gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych uzyskanych od takiego użytkownika w związku z Usługami. 

Jeśli użytkownik jest Dzieckiem poniżej wieku zgody, rodzic lub opiekun może uzyskać wgląd do wszystkich informacji powiązanych z kontem w Hallow, w tym między innymi wszystkich kategorii Danych osobowych określonych powyżej, kontaktując się z nami pod adresem support@hallow.com.

Dla uniknięcia wątpliwości, nie gromadzimy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy świadomie żadnych Danych osobowych użytkowników, którzy są Dziećmi poniżej wieku zgody, w zakresie wykraczającym poza cele objęte upoważnieniem lub zezwoleniem udzielonym przez użytkownika lub jego rodzica lub opiekuna prawnego. W żadnym wypadku nie sprzedajemy żadnych Danych osobowych użytkowników, którzy są Dziećmi poniżej wieku zgody. Nie wykorzystujemy również ani nie udostępniamy świadomie Danych osobowych żadnych użytkowników poniżej Wieku zgody na potrzeby behawioralnego targetowania reklam.

6. Prawa mieszkańców Kalifornii

Niniejsza sekcja zawiera dodatkowe informacje wymagane Ustawą o prywatności konsumentów w Kalifornii (California Consumer Privacy Act, „CCPA”). Jeśli użytkownik jest rezydentem Kalifornii, przysługują mu prawa określone w tej sekcji. Informacje na temat sposobów korzystania z praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji „Korzystanie z praw użytkownika”. 

W razie rozbieżności między niniejszą sekcją a jakimkolwiek innym przepisem niniejszej Polityki prywatności, jeśli użytkownik jest rezydentem Kalifornii, nadrzędne znaczenie w odniesieniu do takiego konfliktu będzie mieć zapis, który zapewnia większą ochronę Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tej sekcji lub tego, czy przysługują Państwu opisane poniżej prawa, prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com.

Dostęp

Użytkownik ma prawo zażądać pewnych informacji na temat gromadzenia przez nas i wykorzystywania Danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W odpowiedzi przekażemy następujące informacje:

 • kategorie Danych osobowych, które gromadziliśmy na temat użytkownika;
 • kategorie źródeł, z których pozyskano te Dane osobowe;
 • cel biznesowy lub komercyjny gromadzenia lub udostępniania Danych osobowych użytkownika;
 • kategorie osób trzecich, którym udostępniliśmy Dane osobowe użytkownika;
 • konkretne fragmenty Danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.

Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępniliśmy Dane osobowe osobom trzecim w celach biznesowych, zidentyfikujemy kategorie Danych osobowych udostępnione każdej kategorii odbiorców zewnętrznych. Jeśli udostępniliśmy Dane osobowe użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zidentyfikujemy kategorie Danych osobowych udostępnionych każdej kategorii odbiorców zewnętrznych.

Usunięcie

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania pomocy w usunięciu Danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat. Na mocy CCPA prawo to podlega pewnym wyjątkom: na przykład może być konieczne przechowywanie Danych osobowych użytkownika celem zapewniania użytkownikowi Usługi lub zakończenia transakcji lub innego działania, o które użytkownik poprosił. Jeśli żądanie usunięcia jest objęte jednym z tych wyjątków, możemy odmówić żądania usunięcia danych. 

Korekta

Użytkownik ma prawo do zażądania korekty wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych, które zgromadziliśmy. Zgodnie z zapisami CCPA, prawo to podlega pewnym wyjątkom: jeśli np. zdecydujemy na podstawie całokształcie okoliczności powiązanych z danymi osobowymi Użytkownika, że takie dane są prawidłowe. Jeśli wystosowane przez Użytkownika żądanie korekty jest objęte jednym z tych wyjątków, możemy odmówić jego wykonania.

Rezygnacja i wyrażanie zgody w odniesieniu do udostępniania Danych osobowych

Zgodnie z naszą Polityką plików cookie w naszych Usługach stosujemy pliki cookie od określonych podmiotów zewnętrznych. Pliki te umożliwiają tym podmiotom otrzymywanie informacji na temat aktywności użytkownika w ramach naszych Usług, które są powiązane z przeglądarką lub urządzeniem. Podmioty te mogą wykorzystywać te dane w celu wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam w innych witrynach internetowych, które odwiedzi. Zgodnie z CCPA udostępnianie danych osobowych użytkownika za pośrednictwem plików cookie podmiotów zewnętrznych na potrzeby reklamy internetowej może być uważane za „sprzedaż” informacji. Spółka Hallow podjęła kroki w celu zapewnienia, aby pliki cookie podmiotów zewnętrznych w ramach Usług nie stanowiły „sprzedaży” w rozumieniu tego prawa. 

Wedle naszej wiedzy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych osób nieletnich poniżej szesnastego roku życia.  

Nie będziemy dyskryminować użytkownika za wykonywanie praw użytkownika na mocy CCPA

Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z praw użytkownika na mocy CCPA. Jeśli użytkownik skorzysta z praw wynikających z CCPA, nie odmówimy użytkownikowi naszych towarów ani usług, nie będziemy stosować innych cen ani stawek, ani też zapewniać użytkownikowi niższej jakości towarów i usług. 

7. Prawa mieszkańców Kolorado

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem Kolorado, przysługują mu prawa określone w Ustawie o ochronie prywatności stanu Kolorado („CPA”). Informacje na temat sposobów korzystania z praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji „Korzystanie z praw użytkownika”. 

W razie rozbieżności między niniejszą sekcją a jakimkolwiek innym przepisem niniejszej Polityki prywatności, jeśli użytkownik jest rezydentem Kolorado, nadrzędne znaczenie w odniesieniu do takiego konfliktu będzie mieć zapis, który zapewnia większą ochronę Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tej sekcji lub tego, czy przysługują Państwu opisane poniżej prawa, prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com.

Dostęp

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia przetwarzania przez nas jego Danych osobowych. a także dostępu do tych danych.

Korekta

Użytkownik ma prawo do korekty wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych, o ile taka korekta jest właściwa charakterowi takich danych oraz naszym celom przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Usunięcie

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.

Przenośność

Użytkownik ma prawo do zażądania dwa razy w roku kalendarzowym kopii swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz w zakresie wykonalnym technicznie.

Sprzedaż danych osobowych oraz zgoda i rezygnacja z reklam ukierunkowanych

Zgodnie z naszą Polityką plików cookie w naszych Usługach stosujemy pliki cookie od określonych podmiotów zewnętrznych. Pliki te umożliwiają tym podmiotom otrzymywanie informacji na temat aktywności użytkownika w ramach naszych Usług, które są powiązane z przeglądarką lub urządzeniem. Podmioty te mogą wykorzystywać te dane w celu wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam w innych witrynach internetowych, które odwiedzi. Zgodnie z CPA udostępnianie danych osobowych użytkownika za pośrednictwem plików cookie podmiotów zewnętrznych na potrzeby reklamy internetowej może być uważane za „sprzedaż” informacji. Spółka Hallow podjęła kroki w celu zapewnienia, aby pliki cookie podmiotów zewnętrznych w ramach Usług nie stanowiły „sprzedaży” w rozumieniu tego prawa. 

Użytkownik zawsze ma pełną kontrolę nad tym, czy technologie te działają na jego urządzeniach.  Można je całkowicie wyłączyć, klikając w łącze Zarządzanie plikami cookie” na naszej witrynie internetowej. 

Wedle naszej wiedzy, nie sprzedajemy Danych osobowych osób nieletnich poniżej trzynastego roku życia.

Apelacja o odmowę

Jeśli w ciągu uzasadnionego okresu po otrzymaniu wniosku Użytkownika odmówimy podjęcia działań, Użytkownik może odwołać się od naszej decyzji. Taka apelacja musi zawierać (1) wystarczające informacje, dzięki którym będziemy mogli zweryfikować, że Użytkownik jest osobą, której dotyczy pierwotny wniosek, oraz zidentyfikować pierwotny wniosek, a także (2) opis podstawy wniesienia apelacji. Należy pamiętać, że apelacja Użytkownika będzie podlegać prawom i obowiązkom Użytkownika, które zostały mu przyznane na mocy CPA. Odpowiemy na apelację Użytkownika w ciągu 45 dni od jej otrzymania. Jeśli odrzucimy apelację, Użytkownikowi przysługuje prawo do skontaktowania się z Prokuratorem Generalnym Kolorado.

Użytkownik może odwołać się od decyzji, wysyłając do nas wiadomość na adres support@hallow.com (w temacie wiadomości musi znaleźć się fraza „CPA Appeal”).

8. Prawa mieszkańców Connecticut

Jeżeli Użytkownik jest rezydentem stanu Connecticut, przysługują mu prawa określone w Ustawie o ochronie danych osobowych Connecticut („CTDPA”). Informacje na temat sposobów korzystania z praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji „Korzystanie z praw użytkownika”. 

W razie rozbieżności między niniejszą sekcją a jakimkolwiek innym przepisem niniejszej Polityki prywatności, jeśli użytkownik jest rezydentem Connecticut, nadrzędne znaczenie w odniesieniu do takiego konfliktu będzie mieć zapis, który zapewnia większą ochronę Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tej sekcji lub tego, czy przysługują Państwu opisane poniżej prawa, prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com.

Dostęp

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia przetwarzania przez nas jego Danych osobowych. a także dostępu do tych danych.

Korekta

Użytkownik ma prawo do korekty wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych, o ile taka korekta jest właściwa charakterowi takich danych oraz naszym celom przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Usunięcie

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.

Przenośność

Użytkownik ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu automatycznego, w zakresie wykonalnym technicznie.

Sprzedaż danych osobowych oraz zgoda i rezygnacja z reklam ukierunkowanych

Zgodnie z naszą Polityką plików cookie w naszych Usługach stosujemy pliki cookie od określonych podmiotów zewnętrznych. Pliki te umożliwiają tym podmiotom otrzymywanie informacji na temat aktywności użytkownika w ramach naszych Usług, które są powiązane z przeglądarką lub urządzeniem. Podmioty te mogą wykorzystywać te dane w celu wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam w innych witrynach internetowych, które odwiedzi. Zgodnie z CPA udostępnianie danych osobowych użytkownika za pośrednictwem plików cookie podmiotów zewnętrznych na potrzeby reklamy internetowej może być uważane za „sprzedaż” informacji. Spółka Hallow podjęła kroki w celu zapewnienia, aby pliki cookie podmiotów zewnętrznych w ramach Usług nie stanowiły „sprzedaży” w rozumieniu tego prawa. 

Użytkownik zawsze ma pełną kontrolę nad tym, czy technologie te działają na jego urządzeniach.  Można je całkowicie wyłączyć, klikając w łącze Zarządzanie plikami cookie” na naszej witrynie internetowej. 

Wedle naszej wiedzy, nie sprzedajemy Danych osobowych osób nieletnich poniżej trzynastego roku życia.

Apelacja o odmowę

Jeśli w ciągu uzasadnionego okresu po otrzymaniu wniosku Użytkownika odmówimy podjęcia działań, Użytkownik może odwołać się od naszej decyzji. Taka apelacja musi zawierać (1) wystarczające informacje, dzięki którym będziemy mogli zweryfikować, że Użytkownik jest osobą, której dotyczy pierwotny wniosek, oraz zidentyfikować pierwotny wniosek, a także (2) opis podstawy wniesienia apelacji. Należy pamiętać, że apelacja Użytkownika będzie podlegać prawom i obowiązkom Użytkownika, które zostały mu przyznane na mocy CTDPA. Odpowiemy na apelację Użytkownika w ciągu 60 dni od jego otrzymania. Jeśli odrzucimy apelację, Użytkownikowi przysługuje prawo do skontaktowania się z Prokuratorem Generalnym stanu Connecticut. Od decyzji można odwołać się wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres support@hallow.com (temat musi zawierać zwrot „Apelacja CTDPA”).

9. Prawa mieszkańców Wirginii

Jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Virginia, Twoje prawa opisane zostały w ustawie Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA). Informacje na temat sposobów korzystania z praw przysługujących użytkownikowi znajdują się w sekcji „Korzystanie z praw użytkownika”. Należy pamiętać, że prawa te podlegają pewnym warunkom i wyjątkom, wynikającym z obowiązującego prawa. Zgodnie z nimi możemy być zmuszeni do odrzucenia wniosku Użytkownika.

W razie rozbieżności między niniejszą sekcją a jakimkolwiek innym przepisem niniejszej Polityki prywatności, jeśli użytkownik jest rezydentem Virginii, nadrzędne znaczenie w odniesieniu do takiego konfliktu będzie mieć zapis, który zapewnia większą ochronę Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tej sekcji lub tego, czy przysługują Państwu opisane poniżej prawa, prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com.

Dostęp

Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia przetwarzania przez nas jego Danych osobowych. a także dostępu do tych danych.

Korekta

Użytkownik ma prawo do korekty wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych, o ile taka korekta jest właściwa charakterowi takich danych oraz naszym celom przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Przenośność

Użytkownik ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz w zakresie wykonalnym technicznie.

Usunięcie

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.

Rezygnacja z niektórych czynności przetwarzania

 • Użytkownik ma prawo zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby ukierunkowanej reklamy. 
 • Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży jego danych osobowych. Aktualnie nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w sposób określony w ustawie VCDPA.

Apelacja o odmowę

Jeśli w ciągu uzasadnionego okresu po otrzymaniu wniosku Użytkownika odmówimy podjęcia działań, Użytkownik może odwołać się od naszej decyzji. Taka apelacja musi zawierać (1) wystarczające informacje, dzięki którym będziemy mogli zweryfikować, że Użytkownik jest osobą, której dotyczy pierwotny wniosek, oraz zidentyfikować pierwotny wniosek, a także (2) opis podstawy wniesienia apelacji. Należy pamiętać, że apelacja Użytkownika będzie podlegać prawom i obowiązkom Użytkownika, które zostały mu przyznane na mocy VCDPA. Odpowiemy na apelację Użytkownika w ciągu 60 dni od jego otrzymania. Jeśli apelacja Użytkownika zostanie odrzucona, ma on prawo do skontaktowania się z Prokuratorem Generalnym stanu Virginia, za pomocą metod opisanych tutaj: https://www.oag.state.va.us/consumer-protection/index.php/file-a-complaint.

Użytkownik może odwołać się od decyzji, wysyłając do nas wiadomość na adres support@hallow.com (w temacie wiadomości musi znaleźć się fraza „VCDPA Appeal”).

10. Korzystanie z praw Użytkownika

Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, użytkownik lub jego Upoważniony przedstawiciel (zdefiniowany poniżej) muszą przesłać nam wniosek, w którym (1) zawarte będą wystarczające informacje (np. dane uwierzytelniające do konta) umożliwiające nam zweryfikowanie, czy użytkownik jest osobą, na temat której zgromadziliśmy Dane osobowe, a także (2) prośba użytkownika będzie opisana wystarczająco szczegółowo, byśmy mogli ją zrozumieć, ocenić i udzielić na nią odpowiedzi. Każde żądanie spełniające oba te kryteria będzie uważane za „Ważny wniosek”. Możemy nie odpowiedzieć na prośby, które nie spełniają tych kryteriów. Będziemy wykorzystywać Dane osobowe dostarczone w Ważnym wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika i zrealizowania prośby. Do złożenia Ważnego wniosku nie jest konieczne posiadanie konta.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Ważny wniosek Użytkownika w okresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Za złożenie Ważnego wniosku nie pobierzemy opłaty, chyba że Ważny wniosek (lub wnioski) ma charakter przesadny, powtarzalny lub jest w oczywisty sposób bezzasadny. Jeśli ustalimy, że Ważny wniosek uzasadnia pobranie opłaty, powiadomimy o niej użytkownika i wyjaśnimy tę decyzję, zanim zrealizujemy prośbę.

Ważny wniosek można przesłać na adres e-mail: support@hallow.compodając w temacie „CCPA Data Rights Request” („Wniosek związany z prawami w zakresie danych objętych CCPA”).

Użytkownik może również upoważnić przedstawiciela („Upoważnionego przedstawiciela”) do wykonania praw użytkownika w jego imieniu. W tym celu użytkownik musi udzielić Upoważnionemu przedstawicielowi na piśmie zgody na wykonanie praw użytkownika w jego imieniu, a my możemy poprosić Upoważnionego przedstawiciela o przekazanie kopii tej pisemnej zgody w momencie składania wniosku w imieniu użytkownika.

11. Inne prawa stanowe dotyczące prywatności

Prawa mieszkańców Kalifornii

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Kalifornii, sekcje 1798.83–1798.84, mieszkańcy Kalifornii mają prawo kontaktować się z nami, aby zapobiec ujawnianiu Danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego tychże podmiotów; w celu złożenia takiego wniosku prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com

Użytkownik może korzystać z przeglądarki, która umożliwia wybór opcji „Nie śledź”. Zezwala ona na informowanie operatorów witryn internetowych oraz aplikacji i usług sieciowych, że użytkownik nie życzy sobie, aby dany operator śledził niektóre z jego działań w Internecie. Większość przeglądarek nie ma funkcji obsługi żądania Nie śledź, więc na chwilę obecną nasze Usługi także go nie obsługują. Więcej informacji na jego temat znajduje się na stronie www.allaboutdnt.com.

Prawa mieszkańców Nevady

Należy pamiętać, że nie sprzedajemy ani nie planujemy sprzedawania Danych osobowych użytkownika w sposób odpowiadający definicji sprzedaży zawartej w zmienionych Statutach stanu Nevada, rozdział 603A. Jeśli jednak chcieliby Państwo złożyć wniosek o rezygnację z przyszłej sprzedaży (jeśli do takowej dojdzie), prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com z tematem “Nevada Do Not Sell Request” („Wniosek o brak sprzedaży na mocy prawa stanu Nevada”) i podaniem imienia oraz adresu e-mail powiązanego z kontem. 

12. Prawa podmiotu danych w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Mieszkańcy UE i Wielkiej Brytanii

Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej („UE”), Wielkiej Brytanii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii, mogą mu przysługiwać dodatkowe prawa na mocy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wersji RODO zachowanej w prawie brytyjskim (łącznie zwane „RODO”) w odniesieniu do Danych osobowych użytkownika, jak opisano poniżej.  

W tej sekcji używamy terminów „Dane osobowe” i „przetwarzanie”, w sposób zdefiniowany w RODO, jednak „Dane osobowe” zasadniczo oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby, a „przetwarzanie” obejmuje zasadniczo działania, które mogą być wykonywane w odniesieniu do danych, takie jak gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i ujawnianie. Hallow będzie administratorem Danych osobowych użytkownika przetwarzanych w związku z Usługami.

W razie rozbieżności między niniejszą sekcją a jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszej Polityki prywatności nadrzędne znaczenie w odniesieniu do takiego konfliktu będzie mieć zapis, który zapewnia większą ochronę Danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania na temat tej sekcji lub tego, czy przysługują Państwu opisane poniżej prawa, prosimy o kontakt pod adresem support@hallow.com

Dane osobowe, które gromadzimy

W sekcji „Kategorie Danych osobowych, które gromadzimy” powyżej opisano Dane osobowe, które gromadzimy.

Podstawa wykorzystania i przetwarzania danych osobowych

W sekcji „Nasze handlowe lub biznesowe cele gromadzenia lub ujawniania Danych osobowych” powyżej wyjaśniono, w jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika.

Będziemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy będziemy mieli do tego podstawę prawną. Podstawy prawne przetwarzania obejmują zgodę, konieczność wynikającą z umowy oraz „prawnie uzasadnione interesy”, nasze bądź innych podmiotów, zgodnie z opisem podanym poniżej.

Konieczność wynikająca z umowy: Następujące kategorie Danych osobowych przetwarzamy na zasadzie „konieczności wynikającej z umowy”, co oznacza, że musimy przetwarzać dane, aby wykonywać nasze zobowiązania zgodnie z przedstawionymi użytkownikowi Warunkami świadczenia usług, co umożliwia nam świadczenie Usług użytkownikowi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie konieczności wynikającej z umowy niepodanie takich Danych osobowych spowoduje niemożność korzystania z części lub całości Usług, które wymagają takich danych. 

 • Dane profilowe lub kontaktowe
 • Prywatne wrażliwe dane osobowe (wyłącznie hasła)
 • Dane dotyczące płatności
 • Inne informacje identyfikacyjne, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się udostępnić 

Prawnie uzasadniony interes: Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych, gdy naszym zdaniem służy to realizacji prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z definicją w RODO): 

 • Dane analityczne dotyczące aplikacji
 • Dane dotyczące urządzenia/IP
 • Analityka internetowa
 • Dane dotyczące reklam
 • Dane demograficzne konsumentów 
 • Dane geolokalizacyjne
 • Analityka dotycząca plików cookie i sieci
 • Dane dotyczące zdrowia
 • Informacje kontaktowe na potrzeby sprzedaży dla klientów komercyjnych
 • Inne informacje identyfikacyjne, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się udostępnić 
 • Możemy również zanonimizować Dane osobowe, tj. pozbawić je elementów pozwalających na identyfikację w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

Przykłady tych prawnie uzasadnionych interesów obejmują (zgodnie z bardziej szczegółowym opisem podanym powyżej):

 • zapewnianie, dostosowywanie i ulepszanie Usług;
 • marketing usług;
 • korespondencja z użytkownikiem;
 • spełnianie wymogów prawnych i egzekwowanie warunków prawnych;
 • realizacja transakcji korporacyjnych.

Zgoda: W niektórych przypadkach przetwarzamy Dane osobowe na podstawie zgody, której użytkownik wyraźnie udziela nam w momencie pozyskiwania przez nas takich danych. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, zostaną one wyraźnie wskazane w momencie ich gromadzenia. 

Inne podstawy przetwarzania: Okresowo możemy również przetwarzać Dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w przypadku konieczności ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób, których dane dotyczą, lub jeśli jest to konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Udostępnianie Danych osobowych

W sekcji „Udostępnianie danych” powyżej szczegółowo opisano sposób udostępniania Danych osobowych Użytkownika podmiotom zewnętrznym. 

Prawa osób, których dane dotyczą, w UE

Użytkownikowi przysługują pewne prawa w odniesieniu do jego Danych osobowych, w tym prawa określone poniżej. W celu złożenia wniosku w odniesieniu do tych praw, prosimy odwiedzić stronę https://hallow.gdprlocal.com/eu i wypełnić zamieszczony tam formularz. Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach możemy nie być w stanie w pełni spełnić prośby, na przykład, jeśli ma ona charakter niepoważny lub jest niezwykle niepraktyczna, zagraża prawom innych osób lub nie jest objęta wymogami prawa; niemniej jednak w takich przypadkach również udzielimy odpowiedzi, aby poinformować Użytkownika o takiej decyzji. W niektórych przypadkach możemy również wymagać przekazania nam dodatkowych informacji, w tym Danych osobowych, w razie konieczności zweryfikowania tożsamości użytkownika i charakteru prośby.  

 • Dostęp: Można wnioskować o przekazanie większej ilości informacji na temat Danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika i zażądać kopii takich Danych osobowych. Dostęp do niektórych Danych osobowych użytkownika można również uzyskać, logując się na swoje konto.
 • Sprostowanie: w przypadku przekonania, że jakiekolwiek Dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika, są nieprawidłowe lub niepełne, można zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia. Można również poprawić niektóre z tych danych bezpośrednio, po zalogowaniu się do swojego konta.
 • Usunięcie: Można zażądać usunięcia niektórych lub wszystkich Danych osobowych użytkownika z naszych systemów.  
 • Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania przez nas Danych osobowych użytkownika na podstawie zgody (zgodnie z informacją podaną w chwili pozyskiwania takich danych) użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z tego prawa może być później konieczne wyrażenie za każdym razem wyraźnej zgody na wykorzystanie lub ujawnienie niektórych Danych osobowych, jeśli takie wykorzystanie lub ujawnianie danych osobowych użytkownika jest konieczne do umożliwienia mu korzystania z niektórych lub wszystkich naszych Usług. 
 • Przenośność: Można poprosić o kopię Danych osobowych użytkownika w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można również zażądać przekazania danych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne. 
 • Sprzeciw: Można skontaktować się z nami, aby poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec dalszego wykorzystywania lub ujawniania jego Danych osobowych użytkownika do określonych celów, na przykład do celów marketingu bezpośredniego. 
 • Ograniczenie przetwarzania: Można poprosić nas o ograniczenie dalszego przetwarzania Danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do złożenia reklamacji: Użytkownik ma prawo wnieść skargę na temat praktyk Hallow w odniesieniu do Danych osobowych do organu nadzorczego w jego kraju lub państwie członkowskim UE. Lista organów nadzorczych jest dostępna tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Przekazywanie Danych osobowych

Spółka Hallow ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych („USA”), a Usługi są hostowane i obsługiwane tamże przez spółkę Hallow i jej usługodawców. W odniesieniu do użytkowników znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi: prawa w USA mogą różnić się od praw kraju, w którym użytkownik mieszka. Korzystając z Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie Dane osobowe na jego temat, niezależnie od tego, czy dostarczone przez użytkownika, czy pozyskane od osób trzecich, są przekazywane spółce Hallow w USA i będą hostowane na amerykańskich serwerach, a także upoważnia spółkę Hallow do przekazywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych użytkownika do USA i w obrębie Stanów, a także ewentualnie innych krajach. 

13. Prawa podmiotu danych w Brazylii

Artykuł 18 Ogólnej ustawy o ochronie danych osobowych („LGPD”) ustanawia następujące prawa dla użytkowników znajdujących się w Brazylii:

 • potwierdzenie istnienia przetwarzania;
 • dostęp do danych;
 • poprawianie niekompletnych, niedokładnych lub nieaktualnych danych;
 • anonimizacja, blokowanie lub usunięcie niekoniecznych, nadmiernych lub danych przetwarzanych z naruszeniem przepisów LGPD;
 • możliwość przenoszenia danych do innego dostawcy usług lub produktów, na wyraźne życzenie, zgodnie z lokalnymi przepisami brazylijskimi i z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i przemysłowej;
 • usunięcie danych osobowych przetwarzanych za zgodą osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 16 LGPD;
 • informacje na temat podmiotów publicznych i prywatnych, którym administrator udostępnił dane;
 • informacje na temat możliwości niewyrażenia zgody i konsekwencji takiej odmowy;
 • cofnięcie zgody, na podstawie art. 8 ust. 5 LGPD.

Można złożyć Ważny wniosek (szczegóły w sekcji CCPA powyżej), wysyłając nam wiadomość e-mail na adres support@hallow.com z tematem “LGPD Data Rights Request” („Wniosek związany z prawami w zakresie danych objętych LGPD”). Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach możemy nie być w stanie w pełni spełnić prośby, na przykład, jeśli ma ona charakter niepoważny lub jest niezwykle niepraktyczna, zagraża prawom innych osób lub nie jest objęta wymogami prawa; niemniej jednak w takich przypadkach również udzielimy odpowiedzi, aby poinformować użytkownika o takiej decyzji.

14. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Nieustannie staramy się ulepszać nasze Usługi, dlatego okresowo mogą być konieczne zmiany w niniejszej Polityki prywatności; jednakże poinformujemy użytkownika o wszelkich takich zmianach poprzez umieszczenie powiadomienia w witrynie internetowej Hallow, wysłanie wiadomości e-mail lub w inny sposób. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się nie otrzymywać od nas wiadomości e-mail z powiadomieniami prawnymi (lub nie podał nam swojego adresu e-mail), informacje te nadal będą mieć zastosowanie do korzystania z Usług, a użytkownik nadal będzie odpowiedzialny za ich przeczytanie i zrozumienie. Korzystanie z Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w Polityce prywatności oznacza, że użytkownik akceptuje wszystkie zmiany. Wykorzystanie danych, które gromadzimy, podlega Polityce prywatności w brzmieniu obowiązującym w momencie pozyskiwania takich danych.

15. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy na temat niniejszej Polityki prywatności, sposobów gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika lub jego wyborów i praw w odniesieniu do ich gromadzenia i wykorzystywania, prosimy o kontakt z nami:

 • https://hallow.com
 • support@hallow.com
 • 167 N Green Street, Chicago IL 60607
 • +1 (773) 900-7145

Jeśli Użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, wówczas może skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE lub Wielkiej Brytanii:

Przedstawiciel w UE:Przedstawiciel w Wielkiej Brytanii:
Instant EU GDPR Representative Ltd
Adam Brogden
contact@gdprlocal.com
+ 353 15 549 700
https://hallow.gdprlocal.com/eu

INSTANT EU GDPR REPRESENTATIVE LIMITED
Office 2 12A
Lower Main Street, Lucan Co.
Dublin K78 X5P8, Irlandia
GDPR Local Ltd
Adam Brogden
contact@gdprlocal.com
+ 441 772 217 800
https://hallow.gdprlocal.com/uk

GDPR Local Ltd
1st Floor, Front Suite
27-29 North Street
Brighton, Anglia BN1 1EB

Pin It on Pinterest