Modlitwy na Wielki Post w 2024 r.

Dla wielu z nas Środa Popielcowa nadchodzi niespodziewanie, ponieważ często myślami pozostajemy jeszcze przy Bożym Narodzeniu.

Wiemy, że Wielki Post jest niezwykle ważnym okresem liturgicznym i pomaga nam przygotować się do Wielkanocy. Większość katolików uznaje Wielki Post za czas, w którym pokutujemy.

W związku z tym w okresie Wielkiego Postu możemy odczuwać presję, by „podnieść poprzeczkę”, jeśli chodzi o modlitwę.

W rzeczywistości modlitwa jest ważna w okresie Wielkiego Postu. Bardzo ważna. Ale post i jałmużna też mają swoje znaczenie. Pomagają nam porzucić własne pragnienia i podporządkować się Bożemu powołaniu dla nas.

W okresie wielkopostnym Bóg nie wzywa nas do *dłuższej* modlitwy. Ani do „lepszej” modlitwy — cokolwiek to znaczy.

Doskonałym punktem wyjścia do zbliżenia się do Boga i poprawy naszego życia modlitewnego w czasie Wielkiego Postu jest po prostu pragnienie poprawy naszego życia modlitewnego w czasie Wielkiego Postu. Jeśli to czytasz, prawdopodobnie masz już takie pragnienie.

Jest to doskonały punkt wyjścia.

Krótkie modlitwy wielkopostne

Krótkie modlitwy wielkopostne to łatwy sposób na przejście od pragnienia, by modlić się więcej w czasie Wielkiego Postu, do praktyki.

W końcu Wielki Post obejmuje jedne z najdłuższych liturgii w roku (i przygotowuje nas do nich).

W Niedzielę Palmową rozważamy pierwsze czytanie Męki Pańskiej, zanim usłyszymy je ponownie w Wielki Piątek. Wielki Tydzień obejmuje również Wielki Czwartek i Wigilię Paschalną, dwie liturgie, które są również wyjątkowe i piękne.

Liturgie wielkopostne są dłuższe niż zazwyczaj.

Aby być blisko Boga, kiedy jesteśmy zapracowani i nie jesteśmy na Mszy Świętej, niekiedy potrzebujemy jedynie krótkich, prostych modlitw.

W czasie Wielkiego Postu możemy również modlić się krótkimi modlitwami.

Oto kilka prostych modlitw, które możesz odmówić, aby poczuć więź z Bogiem podczas Wielkiego Postu w tym roku:

  • „Boże, niech Twoje światło prowadzi mój dzień, a Twój duch przyniesie mi pokój. Amen.”
  • „Boże, niech moja dzisiejsza ofiara (podaj swoją ofiarę wielkopostną) przypomina mi o mojej zależności od Ciebie we wszystkich błogosławieństwach, którymi się cieszę. Amen.”
  • „Niech mi będzie wolno solidaryzować się dzisiaj ze wszystkimi moimi braćmi i siostrami na całym świecie, którzy cierpią. Obyśmy byli zjednoczeni w Twojej miłości i obym pracował nad budowaniem Twojego królestwa tutaj na ziemi”.
  • „Ojcze Niebieski, naprawdę przepraszam za dzisiejsze chwile, w których nie udało mi się pozostawać przy Tobie czynem i myślą. Proszę o Twoje przebaczenie i siłę, by jutro lepiej podążać za Twoim wezwaniem. Amen.”
  • „Boże, przynoszę dziś na duchu (imię osoby, za którą chcesz się modlić). Proszę, abyś obficie jej/jemu błogosławił dziś i przez cały Wielki Post. Amen.”
  • „O Jezu, oddaję się Tobie, zajmij się wszystkim. Amen.”

Hallow oferuje „Jednominutowe medytacje” — krótkie, proste modlitwy, które pomogą wyrobić nawyk odmawiania modlitw wielkopostnych w zaledwie kilka minut każdego dnia.

POWIĄZANE: Modlitwy wielkanocne na 2023 rok

Wielkopostne studiowanie Biblii: wersety do refleksji

Tak jak krótkie modlitwy wzbogacają nasze życie w wierze podczas Wielkiego Postu, tak samo fragmenty Biblii mogą pomóc nam w refleksji nad tym okresem liturgicznym i jego zrozumieniem.

Podobnie jak w przypadku krótkich modlitw, podobnie krótkie wersety biblijne pomogą przybliżyć się nam do Pana Boga. Niektóre z najpotężniejszych wersetów lub kazań w Biblii, także bezpośrednio od Jezusa to kilka prostych słów, takich jak 7 ostatnich słów Chrystusa.

W czasie tegorocznego Wielkiego Postu możesz także rozważyć te krótkie wersety biblijne:

Hiob powiedział do PANA:„Wiem, że Ty wszystko możesz, i cokolwiek zamierzysz, nie będzie dla Ciebie niemożliwe. Któż, nie mając wiedzy, ośmieli się podważać plan Boży? Dlatego mówiłem, że nie pojmuję. To dla mnie zbyt cudowne! Ja nic nie rozumiem. Wysłuchaj mnie, proszę, a będę mówił. Chciałbym zapytać, a Ty mnie poucz. Znałem Cię dotąd jedynie ze słyszenia, teraz zobaczyłem Cię na własne oczy. Dlatego odwołuję, co rzekłem wcześniej, i pokutuję w prochu i popiele”.

Hiob 42, 1-6

Lecz taki jest post, którego pragnę: zdjąć kajdany bezprawia, rozwiązać więzy jarzma, wyzwolić uciemiężonych, połamać wszelkie jarzmo; z głodnym dzielić się chlebem, przyjąć do domu biednych i bezdomnych, przyodziać nagiego, którego zobaczysz, i nie odwracać się od swoich bliskich! Wtedy jak jutrzenka zabłyśnie twoje światło i szybko zabliźnią się twe rany; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwałaPANA będzie bronić twych tyłów. Wtedy, gdy zawołasz, PAN odpowie, gdy wezwiesz pomocy, powie: „Oto jestem!”.

Izajasz 58, 6-9

„W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Bo z prochu jesteś i do prochu wrócisz”.

Księga Rodzaju 3, 19

Bądźcie więc ulegli Bogu. Przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy! Oczyśćcie serca, ludzie wewnętrznie rozdarci! Uznajcie swoją nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.

List św Jakuba 4, 7-10

Czytania na każdy dzień Wielkiego Postu

Podobnie jak wszystkie codzienne czytania na Mszy Świętej, fragmenty Biblii na okres Wielkiego Postu są powiązane z rokiem liturgicznym.

Czytania niedzielne odbywają się zgodnie z trzyletnią rotacją czytań oznaczonych literami A, B i C. W 2024 r. Kościół podąża za czytaniami roku B, które podkreślają Ewangelię Łukasza.

Czytania na co dzień — stanowiące podstawę Liturgii Słowa na mszy w dni powszednie — zmieniają się w cyklu dwuletnim. W roku 2023 do liturgii w dni powszednie w Kościele obowiązują czytania z cyklu I.

USCCB jest pomocnym źródłem dla wszystkich codziennych czytań mszalnych z Biblii, także w okresie Wielkiego Postu.

Aplikacja Hallow oferuje również codzienne czytania mszalne, modlitwy poranne, codzienne refleksje i wiele więcej każdego dnia. Słuchaj i rozważaj Słowo Boże bezpośrednio z telefonu.

Modlitwa Drogi Krzyżowej

Droga Krzyżowa jest popularnym nabożeństwem w okresie Wielkiego Postu.

Znana po łacinie jako Via Crucis, ta forma modlitwy upamiętnia drogę Jezusa na Kalwarię i różne jej etapy. Łącznie jest czternaście „stacji”.

Każda stacja zwykle zaczyna się od przeczytania wersetu przez osobę, która prowadzi modlitwę. Pozostali odpowiadają chórem. Po krótkim rozważaniu wszyscy wspólnie recytują modlitwę.

Zebrani przechodzą i zatrzymują się przy obrazach przedstawiających każdy krok Jezusa na drodze do krzyża.

Stacje Drogi Krzyżowej mają bogatą historię zakorzenioną w tradycji Kościoła. W dzisiejszych czasach Drogę Krzyżową często odprawia się w piątkowe wieczory przez cały okres Wielkiego Postu.

W Wielki Piątek w wielu kościołach odbywa się specjalne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

7 Ostatnich Słów

Siedem ostatnich słów Jezusa to zbiór ostatnich zdań, które wypowiedział Jezus, zanim wyzionął ducha na krzyżu.

Te słowa często są rozważane w okresie wielkopostnym. W aplikacji Hallow odnajdziesz mnóstwo zasobów modlitewnych, które pomogą Ci w rozważaniu ostatnich słów Jezusa.

Modlitwy wielkopostne: często zadawane pytania

Pozwól, aby Hallow przeprowadził Cię przez najczęstsze pytania i rozwiał błędne wyobrażenia dotyczące modlitw wielkopostnych, byś nie miał żadnych wątpliwości co do pogłębiania swojego życia modlitewnego.

Co Biblia mówi o Wielkim Poście?

Wielki Post to wspomnienie przebywania Jezusa na pustyni, kiedy modlił się i pościł przez 40 dni, a także pokonał pokusy diabła. Biblia nie wspomina konkretnie terminu Wielkiego Postu. Natomiast Wielki Post jest obchodzony w tradycji Kościoła. Tradycja koscioła powstawała przez dziesięciolecia przed pierwszą spisaną Ewangelią (Marka).

Jakie specjalne modlitwy lub praktyki są związane z Wielkim Postem?

Niewiele jest modlitw zarezerwowanych wyłącznie na Wielki Post. Praktyki liturgiczne uległy bardziej oczywistym zmianom. Na przykład Gloria jest pomijana podczas Mszy, podobnie jak Alleluja przed Ewangelią. Modlitwy takie jak Zdrowaś Maryjo i Ojcze Nasz są zawsze odmawiane podczas Wielkiego Postu (i poza nim).

Jakie modlitwy różańcowe odmawia się podczas Wielkiego Postu?

Tajemnice bolesne są popularne wśród modlitw różańcowych odmawianych w okresie Wielkiego Postu. Różaniec do 7 boleści jest również jedną z modlitw wielkopostnych.

Ile modlitw powinienem odmówić jako zadośćuczynienie za zjedzenie mięsa w piątek Wielkiego Postu?

Nie ma określonej liczby modlitw ani nawet sposobu, w jaki należy się modlić. Poproś Boga o przebaczenie i powstrzymaj się od spożywania mięsa w piątki. A to, z czego zrezygnować na Wielki Post, jest osobistym wyborem. Co więcej, w duchu jałmużny można również pomagać innym, angażując się w wolontariat, pomagając organizacjom charytatywnym lub po prostu wykonując obowiązki dla ukochanej osoby.

Jak modlić się na Drodze Krzyżowej?

Droga krzyżowa jest najczęściej odmawiana w kościele. Możesz także skorzystać z aplikacji Hallow i odmawiać Drogę Krzyżową w domu.

Spraw, aby Twój Wielki Post w 2024 roku był jak dotąd najlepiej przeżytym okresem liturgicznym. Módl się z Hallow – wiodącą katolicką aplikacją modlitewną – i znajdź pokój w ten Wielki Post.

Pin It on Pinterest