Jak odmawiać Drogę Krzyżową?

Droga Krzyżowa, znana również jako Droga Krzyżowa i Droga Boleści (Via Crucis), opisuje czternaście różnych momentów w dniu śmierci Jezusa. To modlitewne podążanie jest bardzo skutecznym sposóbem na zbliżenie się do Jezusa o każdej porze roku, choć ta modlitwa jest najbardziej popularna w okresie Wielkiego Postu.

Krzyż Chrystusa, przyjęty z miłością, nigdy nie przynosi smutku, ale radość, radość z bycia zbawionym i robienia tego, co On zrobił w dniu swojej śmierci.

Papież Franciszek

Czym jest droga krzyżowa?

Pochodzenie

Tradycja głosi, że po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Matka Najświętsza każdego dnia odtwarzała ostatni dzień Jezusa. Przez wieki po Zmartwychwstaniu Chrystusa praktyka ta przekształciła się w to, co dziś znamy jako Droga Krzyżowa. Mówiąc prościej, Dobra Nowina wciąż się rozprzestrzeniała, a wraz z nią popularność podążania śladami Chrystusa, czy to w Ziemi Świętej, czy też w innych miejscach. Jednak dopiero w 1462 r. zaczęto używać wyrażenia „stacje drogi krzyżowej”, a historycy przypisują Williamowi Weyowi termin „stacji”.

Franciszkanie i droga krzyżowa

Na początku XIII wieku św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Musiał jednak uzyskać specjalne pozwolenie na wizytę, ponieważ wciąż trwały wyprawy krzyżowe. Tak więc, gdy Jerozolima wciąż znajdowała się pod panowaniem muzułmanów, św. Franciszek założył Kustodię Ziemi Świętej w 1217 r. za zgodą swojego zakonu franciszkanów. W 1342 r. Watykan uznał franciszkanów za oficjalnych opiekunów miejsc świętych (w tym klasztorów, kościołów, szpitali i innych świętych miejsc). Franciszkanie nadal sprawują pieczę nad miejscami świętymi, które rozpoznajemy w drodze krzyżowej.

To właśnie Franciszkanie rozpoczeli powielać te święte chwile i miejsca w całej Europie w postaci rozpowszechniania modlitwy Drogi Krzyżowej. Chociaż ruch ten rozpoczął się od budowania kapliczek na zewnątrz, franciszkanie budowali również stacje wewnątrz – w kościołach w całej Europie. Nie zostało to zatwierdzone przez Watykan w tamtym czasie, ale franciszkanie nadal prosili o zatwierdzenie replik stacji przez Kościół. Ostatecznie papież Innocenty XI zatwierdził tę prośbę w 1686 roku. Obecnie większość kościołów posiada stacje Drogi Krzyżowej wewnątrz lub z zewnątrz kościoła.

Oryginalne i biblijne stacje

Oryginalna droga krzyżowa była przekazywana pokoleniom poprzez tradycję ludową, a jej dokładny opis przeczytamy w Ewangeliach.

W 1991 roku, w Wielki Piątek, święty Jan Paweł II (który był wówczas papieżem) odprawił Drogę Krzyżową, która była alternatywą dla oryginalnej Drogi Krzyżowej. Ta alternatywna droga krzyżowa prowadzi nas z powrotem do biblijnych momentów prowadzących do męki Chrystusa. Z tego powodu nazywamy ją „biblijną drogą krzyżową”.

Poniżej można przeczytać czternaście stacji drogi krzyżowej w ich oryginalnej i biblijnej formie. Oba nabożeństwa są piekną modlitwą, gdy chcesz zbliżyć się do Chrystusa.

14 stacji

Pierwsza stacja

Oryginał: Jezus zostaje skazany na śmierć.

Pismo Święte: Jezus w ogrodzie Getsemani (Mt. 26, 36-41)

Druga stacja

Originał: Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.

Wersja biblijna: Jezus zostaje zdradzony przez Judasza i aresztowany (Mk. 14: 43-46).

Trzecia stacja

Oryginał: Jezus upada po raz pierwszy.

Pismo Święte: Jezus zostaje potępiony przez Sanhedryn (Łk 22:66-71).

Czwarta stacja

Oryginał: Jezus spotyka swoją matkę Maryję.

Pismo Święte: Piotr zapiera się Jezusa (Mt. 26, 69-75)

Piąta stacja

Oryginał: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.

Pismo Święte: Jezus zostaje osądzony przez Poncjusza Piłata (Mk. 15: 1-5, 15).

Szósta stacja

Oryginał: Weronika ociera twarz Jezusowi.

Pismo Święte: Jezus jest biczowany i ukoronowany koroną cierniową. (Jn 19, 1-3)

Siódma stacja

Oryginał: Jezus upada po raz drugi.

Pismo Święte: Jezus dźwiga krzyż (J 19: 6, 15-7)

Ósma stacja

Oryginał: Jezus spotyka płaczące niewiasty.

Pismo Święte: Jezusowi w niesieniu krzyża pomaga Szymon Cyrenejczyk (Mk. 15:21).

Dziewiąta stacja

Oryginał: Jezus upada po raz trzeci.

Pismo Święte: Jezus spotyka się z płaczącymi kobietami (Łk 23: 27-31).

Dziesiąta stacja

Oryginał: Jezus zostaje odarty z szat.

Pismo Święte: Jezus został ukrzyżowany (Łk 23:33-34).

Jedenasta stacja

Oryginał: Jezus zostaje przybity do krzyża.

Pismo Święte: Jezus obiecuje swoje Królestwo skruszonemu złoczyńcy (Łk 23:39-43).

Dwunasta stacja

Oryginał: Jezus umiera na krzyżu. (Opcjonalne, ale właściwe jest pozostanie w pozycji klęczącej podczas tej stacji).

Pismo Święte: Jezus rozmawia ze swoją Matką i Umiłowanym Uczniem (J 19: 25-27).

Trzynasta stacja

Oryginał: Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża.

Pismo Święte: Jezus umiera na krzyżu (Łk 23: 44-46). (Opcjonalne, ale właściwe jest pozostanie w pozycji klęczącej podczas tej stacji).

Czternasta stacja

Oryginał: Ciało Jezusa zostaje złożone w grobie.

Pismo Święte: Jezus zostaje złożony w grobie (Mat. 27: 57-60).

Dlaczego modlimy się tym nabożeństwem?

Droga Krzyżowa jest (…) szkołą rachunku sumienia, nawrócenia, wewnętrznej przemiany i współczucia – nie jako sentymentalizm, jako zwykłe uczucie, ale jako niepokojące doświadczenie, które puka do drzwi mojego serca, które zobowiązuje mnie do poznania siebie i stania się lepszym człowiekiem.

Papież Benedykt XVI mówił

Podążanie za Jezusem w drodze na śmierć jest niepokojące; to nie jest łatwa modlitwa. Ale poprzez rozpamiętywanie drogi krzyżowej, podążanie wraz z Jezusem i branie na siebie własnych krzyży, do czego wzywa nas Jezus, zostajemy wyrwani z naszego egoizmu. Stajemy się bardziej skłonni do cierpliwości, miłości i poświęcenia. Stajemy się bardziej podobni do ludzi, którymi Bóg nas stworzył, gdy pamiętamy o ofierze Chrystusa.

Kiedy odmawiamy Drogę Krzyżową?

Droga Krzyżowa jest powszechnie odmawiana w okresie Wielkiego Postu. Tradycja utrzymuje, że Chrystus zmarł w piątek o godzinie 15:00 . Z tego powodu wiele parafii odprawia nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu.

Drogę krzyżową można jednak odprawiać o każdej porze dnia i nie trzeba ograniczać się do Wielkiego Postu. W Hallow można modlić się Drogą Krzyżową w „codziennym” formacie (do 20 minut) lub modlić się dłuższą wersją Drogi Krzyżowej, które prowadzi cię w metodzie Lectio Divina do każdej stacji (10-20 minut każda).

Jak się modlić: Droga Krzyżowa

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Odmawiaj Drogę Krzyżową w Hallow, w sekcji Wyzwania na karcie Medytacja.

Najczęstszym sposobem odmawiania Drogi Krzyżowej jest modlitwa w kościele lub na świeżym powietrzu, gdzie obrazy każdej stacji prowadzą cię do Jezusa. Ale możesz także modlić się Drogą Krzyżową w domu! Możesz na przykład patrzeć na obrazy stacji, usiąść przed krzyżem lub zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie tam razem z Jezusem. Modlitwa z Hallow to świetny sposób na skupienie się na każdej stacji i chwili, którą znosił Chrystus za nasze grzechy. Zamiast upewniać się, że idziesz we właściwej kolejności, poprowadzimy Cię. W anglojęzycznej wersji Hallow znajdziemy trzy różne wersje stacji drogi krzyżowej, w tym rozważaną przez biskupa Barrona Word on Fire Ministries.

Poniżej znajdziesz kilka kroków, które pomogą ci rozpocząć modlitwę drogi krzyżowej. Jeśli modlisz się do wszystkich czternastu stacji, możesz powtórzyć te kroki dla każdej stacji.

Przygotuj się do pierwszej stacji.

Zanim zaczniesz, wybierz tradycyjną lub biblijną wersję stacji, którymi zamierzasz się modlić. Następnie, przygotowując się do modlitwy, zadaj sobie pytanie, jak sprawić, by ten czas medytacji przebiegał spokojnie. Na przykład, przed rozpoczęciem możesz zamknąć oczy lub wziąć kilka głębokich oddechów.

Następnie wykonaj znak krzyża i podejdź do pierwszej stacji, spójrz na nią lub poprowadź swoje myśli do niej.

Nazwa stacji.

Uklęknij lub ukłoń się przed stacją. Następnie poświęć chwilę na wyciszenie serca i umysłu, aby być w tym momencie obecnym z Chrystusem.

Jeśli modlisz się tradycyjną wersją stacji, Chrystus został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata. Jeśli modlisz się za pomocą stacji biblijnych, Chrystus modli się ze swoimi uczniami w Ogrodzie Getsemani.

Módl się.

Uwielbiamy Cię o Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Św. Alfons Liguori napisał tę modlitwę wraz z popularną serią medytacji nad stacjami.

Medytuj.

Poświęć trochę czasu na kontemplację tej stacji. Możesz uklęknąć, spojrzeć na obraz stacji, zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteś w tej chwili z Chrystusem. Kiedy będziesz gotowy, możesz przeczytać powiązany werset lub posłuchać przewodnika Hallow, rozpoczynając modlitwę.

Módl się.

Zakończ czas przed każdą stacją modlitwą, taką jak Modlitwa Pańska. Skup się na szczerej rozmowie z Bogiem.

Powtórz.

Powtórz ten schemat dla wszystkich 14 stacji.


Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w modlitwie w ramach 14-dniowego wyzwania drogi krzyżowej w Hallow, w której po kolei rozważamy każdą stację.

Więcej zasobów modlitewnych

Pin It on Pinterest