Niech potężne fiat Maryi zainspiruje twoje życie tą modlitwą.