Magdasal Araw-araw

Samahan si Fr. Franz Dizon sa araw-araw na Pagninilay Ngayon sa Hallow, ang #1 Catholic Prayer & Meditation App.

"Kailangan ko ang app na ito. Binalik nito ang katahimikan sa oras ng aking pananalangin sa Diyos."
Kung sino man ang gustong matutong magdasal, ito na ang magandang simula.
"Mula sa hindi pananalangin, dalawang beses kada araw na ako nagdarasal ngayon."
Ayoko man ng gasgas na quote, pero naging ligaw na ligaw na ako. At sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ako nakatagpo ng pag-asa.
"Binago ng Hallow ang aking buhay at pakikipag-ugnayan sa aking asawa!"
"Ngayon lang ako nakapanalangin nang totoo sa buong buhay ko!"

Manalangin

Magdasal araw-araw gamit ang ebanghelyo sa loob ng 5, 10, o 15 minuto.

Matulog

Magpahinga habang nakikinig sa Bible stories nina Fr. Mike Schmitz, Jonathan Roumie, o sa Night Prayer mula sa Liturgy of the Hours

Magnilay

Pagnilayan ang Banal na Bibliya at mga misteryo ng Santo Rosaryo habang nasa commute o nagkakape.

 

Find Peace.

Damhin ang kapayapaan ng Diyos sa Calm Praylist, Araw-araw na Pagninilay, Rosaryo, at Night Prayer

Pray Your Way.

Pumili mula sa 5,000+ audio guided sessions ng mga nobena, bible content, at iba pang mga debosyong Kristiyano.

Build a Habit.

Sanayin ang sarili sa pananalangin gamit ang journal feature, pagse-set ng prayer goals, at pagbuo ng iyong personal na routine at reminders sa pagdarasal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest