Hallow Daily Quote - May 26, 2022

"Najpierw niech trochę miłości znajdzie wejście do ich serc, a reszta pójdzie sama". - Św. Filip Neri
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest