Hallow Daily Quote - July 9, 2022

"Rozważajcie często, że tylko pokorni sercem mogą wejść do Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa, rozmawiać z Nim, kochać Go i być przez Niego kochanym". - św. Małgorzata Maria Alacoque
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest