Hallow Daily Quote - September 10, 2022

"Jakże wielki zysk zyskujesz od Boga, gdy jesteś hojny! Dajesz monetę, a otrzymujesz królestwo; dajesz chleb z pszenicy, a otrzymujesz Chleb Życia; dajesz dobro przemijające, a otrzymujesz wieczne. Otrzymasz je z powrotem- stokroć więcej niż ofiarowałeś". - św. Tomasz z Villanuevy
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest