Hallow Daily Quote - September 11, 2022

"Nikt nie jest silny własną siłą, ale jest bezpieczny dzięki łasce i miłosierdziu Boga". - św. Cyprian
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest