Hallow Daily Quote - September 18, 2022

"...i żyjcie w miłości na wzór Chrystusa, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas jako dar i ofiarę dla Boga, jako miłą woń". - Ef 5, 2
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest