Hallow Daily Quote - October 6, 2022

"Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa". - List do Rzymian 13, 10
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest