Hallow Daily Quote - November 21, 2022

"Biegnijmy do Maryi i jako Jej małe dzieci rzucajmy się w Jej ramiona z doskonałą ufnością".  - Św. Franciszek Salezy
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest