Hallow Daily Quote - February 14, 2023

„Miłość jest wielką rzeczą, w rzeczywistości największą ze wszystkich, ponieważ czyni każdy ciężar lżejszym i znosi każde nieszczęście”. - Tomasz à Kempis
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest