Hallow Daily Quote - March 22, 2023

„Jezus stał się tym, kim jesteśmy, aby mógł uczynić nas tym, kim On jest”. - Św. Atanazy
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest