Hallow Daily Quote - April 17, 2023

"Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali". - Rz 12, 12
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest