Hallow Daily Quote - April 28, 2023

"Sekretem szczęścia jest życie chwila po chwili i dziękowanie Bogu za to, co zsyła każdego dnia w swojej dobroci". - Św. Joanna Beretta Molla
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest