Hallow Daily Quote - July 2, 2023

"Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani razem z Nim w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak Chrystus został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca". - List do Rzymian 6, 4
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest