Hallow Daily Quote - July 10, 2023

"Świętość to nie nagromadzenie cnót. Świętość to całkowite należenie do Boga". - Ks. John Riccardo
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest