Hallow Daily Quote - July 15, 2023

"We wszystkich swoich czynach i słowach powinniście patrzeć na Jezusa jako na swój wzór". - Św. Bonawentura
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest