Hallow Daily Quote - July 27, 2023

"Miłość jest naszym prawdziwym przeznaczeniem. Nie odnajdujemy sensu życia sami - odnajdujemy go z drugą osobą". - Tomasz Merton
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest