Hallow Daily Quote - August 17, 2023

"PANIE, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich!" - Psalm 138, 8
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest