Hallow Daily Quote - September 4, 2023

"Nabożeństwo do Najświętszej Panny jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną do osiągnięcia zjednoczenia z naszym Panem". - św. Ludwik Grignion de Montfort
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest