Hallow Daily Quote

"Każda próba, jaką przechodzimy, jest aktem miłosierdzia Bożego, aby oderwać nas od ziemi i zbliżyć do Boga". - Św. Katarzyna Drexel
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest