Hallow Daily Quote - August 31, 2022

"Im bardziej dusza cieszy się pokojem i samotnością, tym bardziej jest skłonna szukać i znajdować swojego Stwórcę". - św. Ignacy z Loyoli
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest