Hallow Daily Quote - September 2, 2022

„Zanim dokonamy wyboru, przeanalizujmy dobrze, czy przywiązanie, które odczuwamy wynika wyłącznie z miłości Boga”. - św. Ignacy z Loyoli
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest