Hallow Daily Quote - September 3, 2022

"Jezus odpowiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”". - Łk 18, 27
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest