Hallow Daily Quote - September 4, 2022

"Kiedy służymy ubogim i chorym, służymy Jezusowi. Nie wolno nam nie pomagać bliźnim, bo w nich służymy Jezusowi." - św. Róża z Limy
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest