Hallow Daily Quote - September 6, 2022

"Każdy, kto odkrył Chrystusa, musi prowadzić innych do Niego. Wielkiej radości nie da się zatrzymać dla siebie. Musi być przekazywana dalej". - Papież Benedykt XVI
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest