Hallow Daily Quote - September 12, 2022

„Maryja oznacza Gwiazdę morza, bo tak jak żeglarze są prowadzeni do portu przez gwiazdę oceanu, tak Chrześcijanie osiągają chwałę za matczynym wstawiennictwem Maryi”. - św. Tomasz z Akwinu
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest