Hallow Daily Quote - September 21, 2022

"Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane". - Mt 6, 33
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest