Hallow Daily Quote - November 11, 2022

"Pozwólcie mi, bracia, patrzeć raczej ku niebu niż ku ziemi, aby mój duch obrał właściwy kurs, kiedy nadejdzie czas, abym wyruszył w moją podróż do Pana". - Św. Marcin z Tours
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest