Hallow Daily Quote - December 20, 2022

"Jesteśmy Twoim ludem, chodzącym w ciemności, a jednak szukającym światła. Tobie mówimy: 'Przyjdź, Panie Jezu!'". - Henri Nouwen
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest