Hallow Daily Quote - January 29, 2023

"Przecież całe Prawo zawiera się w tym jednym nakazie: 'Miłuj bliźniego jak siebie samego'.". - List do Galatów 5, 14
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest