Hallow Daily Quote - March 12, 2023

"Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was w Chrystusie Jezusie". - 1Tes 5, 16-18
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest