Hallow Daily Quote - March 29, 2023

"Kochajcie się modlić. Modlitwa powiększa serce, aż będzie ono zdolne pomieścić Boży dar z Samego Siebie." - Matka Teresa
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest