Hallow Daily Quote - April 13, 2023

"On wyrwał nas władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna". - List do Kolosan 1, 13
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest