Hallow Daily Quote - May 2, 2023

"Nawet na krzyżu nie ukrył się przed wzrokiem; ale uczynił całe stworzenie świadkiem obecności swego Stwórcy". - Św. Atanazy
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest