Hallow Daily Quote - June 19, 2023

"Bóg nie zapyta nas, jak elokwentnie mówiliśmy, ale jak dobrze żyliśmy". - Czcigodny Matt Talbot
Wypróbuj Hallow za darmo

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest