Hallow Daily Quote - July 9, 2023

"Bądźcie pokorni. Ufajcie zawsze i mocno w Opatrzność Bożą; nigdy nie pozwólcie się zniechęcić, pomimo przeciwnych wiatrów". - Św. Paulina od Serca Jezusowego
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest