Hallow Daily Quote - August 22, 2023

"Tak jak marynarze są prowadzeni do portu przez blask gwiazdy, tak chrześcijanie są prowadzeni do nieba przez Maryję". - Św. Tomasz z Akwinu
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest