Hallow Daily Quote - October 1, 2023

"Nasz Pan nie patrzy tak bardzo na wielkość naszych czynów, ani nawet na ich trudność, jak na miłość, z jaką je wykonujemy". - Św. Teresa z Lisieux
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest