Hallow Daily Quote - October 3, 2023

"Różaniec jest modlitwą, która zawsze mi towarzyszy; jest to także modlitwa zwykłych ludzi i świętych... jest to modlitwa z mojego serca". - Papież Franciszek
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest