Hallow Daily Quote

"Miej otwarty umysł. Bądź otwarty na wiarę, pragnij jej, proś o nią, a resztę pozostaw Bogu". - Flannery O'Connor
Try Hallow For Free

Want to receive the Daily Quotes from Hallow? Just fill out your email address below!

Pin It on Pinterest