Jak odmawiać nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Sacred Heart Novena

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa zostało zainspirowane objawieniami Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Chrystus czterokrotnie ukazał się francuskiej zakonnicy z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, objawiając jej swoje Najświętsze Serce w mistycznych wizjach.

Ojciec Pio codziennie odmawiał nowennę do Najświętszego Serca Jezusowego.

Nie pozwól, aby przeszłość ci przeszkadzała – po prostu zostaw wszystko w Najświętszym Sercu i zacznij od nowa z radością.

Matka Teresa

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest tradycyjnie odmawiana przez dziewięć dni poprzedzających uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przypada zawsze 19 dni po Zesłaniu Ducha Świętego, w piątek. W 2024 r. uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 7 czerwca.

W 2024 r. nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpocznie się 29 maja i zakończy 6 czerwca. W aplikacji Hallow ta nowenna będzie się nazywać „Do Serca Jezusa”.

Podczas gdy nowenna ta prowadzi do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, przygotowuje ona również nasze serca na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, które przypada dzień później, 8 czerwca.

Czy nie wiesz, że Jezus nie tylko odpoczywa i nieustannie przebywa w Sercu Maryi, ale że On sam jest Sercem Maryi?

Św. Jan Eudes

Odmawiaj nowennę do Najświętszego Serca z Moniką Gomułką lub Krzysztofem Zimochem.

Jak odmawiać nowennę „Do Serca Jezusa”?

Potrzebny czas: 7 minut

 1. Rozpocznij od wykonania znaku krzyża.

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 2. Odmów pierwszą modlitwę do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.”

 3. Odmów modlitwę Ojcze nasz.

  Ojcze NaszKtóryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

 4. Odmów Zdrowaś Maryjo.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 5. Modlitwa Chwała na wysokości.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, jest teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 6. Odmów drugą modlitwę do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam całą moją ufność.

  O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”.

  Oto w Twoim imieniu Jezu, proszę Ojca o spełnienie mojej intencji.

 7. Pomódl się modlitwami: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała na wysokości.

  Zobacz modlitwy powyżej w punktach 3-5.

 8. Odmów trzecią modlitwę do Najświętszego Serca.

  Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam całą moją ufność.

  O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.

 9. Odmów Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Chwała na wysokości.

  Zobacz modlitwy powyżej w punktach 3-5.

 10. Módl się nowenną do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  O Najświętsze Serce Jezusa, które nie możesz nie współczuć cierpiącym, ulituj się nad nami nędznymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

 11. Odmów modlitwę Salve Regina.

  Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
  życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
  Do Ciebie wołamy
  wygnańcy, synowie Ewy,
  do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
  Przeto, Orędowniczko nasza,
  one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
  a Jezusa,
  błogosławiony owoc żywota Twojego,
  po tym wygnaniu nam okaż.
  O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 12. Zakończ znakiem krzyża.

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.

 13. Należy odmawiać tę nowennę przez 9 następujących po sobie dni.

Inne nowenny

Pin It on Pinterest