Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Gdzie, jak nie w Miłosierdziu Bożym, świat może znaleźć schronienie i światło nadziei?

Papież św. Jan Paweł II
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa o potężnej mocy, w której prosimy o Boże Miłosierdzie.

Spis treści

Czym jest Koronka do Miłosierdzia Bożego?

Pochodzenie Koronki

W latach 30. ubiegłego wieku św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, pokornej i dobrej zakonnicy z Polski, ukazał się Pan Jezus, objawiając głębię swojego miłosierdzia. Św. Faustyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1925 roku, jednak zaledwie trzynaście lat później w roku 1938 zmarła na gruźlicę. Przez całe swoje święte życie nieustannie przeżywała objawienia Pana Jezusa i pilnie zapisywała w swoim pamiętniku wszystkie jego przesłania. Św. Faustyna została kanonizowana przez św. (papieża) Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 r.

W 1935 r. św. Faustynie ukazał się anioł. Usłyszała wtedy wezwanie do modlitwy o miłosierdzie. Następnego dnia ukazał się jej Chrystus, zachęcając ją do odmawiania Koronki kiedy będzie sama lub wraz z innymi w godzinie śmierci. Zapisała to objawienie w swoim pamiętniku:

Zachęcaj dusze do odmawiania Koronki, którą ci dałem. Kto będzie ją odmawiał, otrzyma wielkie miłosierdzie w godzinie śmierci. Gdy będą odmawiać tę Koronkę w obecności umierających, stanę między Ojcem Moim a umierającym, nie jako sprawiedliwy Sędzia, lecz jako Miłosierny Zbawiciel. Kapłani będą ją zalecać grzesznikom jako ostatnią nadzieję na zbawienie. Choćby był grzesznik najbardziej zatwardziały, gdyby tylko raz odmówił tę Koronkę, otrzyma łaskę nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę obdarzyć niewyobrażalnymi łaskami te dusze, które ufają Mojemu miłosierdziu. Przez tę Koronkę otrzymasz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją.

Dziennik św. Faustyny

Odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego

Koronkę do Miłosierdzia Bożego można odmawiać na tradycyjnych paciorkach różańca, ale nie jest to konieczne. Zmówienie Koronki zajmuje tylko kilka minut. Tysiące katolików na całym świecie odmawiają ją codziennie, aby prosić Boga o miłosierdzie.

Dlaczego odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby prosić o miłosierdzie – w naszym własnym życiu i w życiu naszych bliźnich. Modlimy się również po to, aby przypomnieć sobie, że musimy polegać na Bogu. Musimy uznać naszą słabość oraz zastąpić nasze lęki i zmartwienia obfitą ufnością wobec Boga. Modlimy się, abyśmy szczerze przeżywali słowa „Jezu, ufam Tobie”.

Kto szczerze powie „Jezu, ufam Tobie”, znajdzie pocieszenie we wszystkich swoich niepokojach i lękach (…) Nic bardziej nie jest potrzebne człowiekowi niż Boże Miłosierdzie – ta miłość, która jest dobrotliwa, współczująca, która podnosi człowieka ponad jego słabość na nieskończone wyżyny do świętości Boga.

Św. (papież) Jan Paweł II (Kraków, Polska – 7 czerwca 1997 r.)

Kiedy odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Koronkę można odmawiać w każdej chwili, ale oto trzy momenty, które mają szczególne znaczenie w modlitwie o Boże Miłosierdzie:

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
Zmów Nowennę do Miłosierdzia Bożego (odmawiaj Koronkę do Miłosierdzia Bożego przez dziewięć dni z rzędu) w aplikacji Hallow razem z Jonathanem Roumie, aktorem grającym Jezusa w serialu „The Chosen”.

Po mszy świętej

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest modlitwą wstawienniczą, która przedłuża ofiarę Eucharystii, dlatego szczególnie wskazane jest odmawianie jej po przyjęciu Komunii Świętej podczas Mszy Świętej.

Przed Świętem Miłosierdzia

Koronkę można odmawiać w każdym czasie, ale nasz Pan powiedział św. Faustynie, aby odmawiała ją jako nowennę w ciągu dziewięciu dni przed Świętem Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Następnie dodał: „Przez tę nowennę [Koronek] udzielę duszom wszelkich możliwych łask”. (Dziennik św. Faustyny, s. 796)

O godzinie 15.00

Godzina 15:00 jest nazywana „godziną wielkiego miłosierdzia” na pamiątkę śmierci Chrystusa na krzyżu w Wielki Piątek o godzinie 15:00. Podobnie ludzie często zmawiają w tym czasie modlitwy Drogi Krzyżowej.

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Potrzebny czas: 20 minut

Używając zwykłych paciorków różańca (lub swoich dziesięciu palców), postępuj następująco:

 1. Rozpocznij znakiem krzyża.

  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 2. Przygotuj swoje serce i umysł.

  Ty umarłeś, Jezu, ale źródło życia wytrysnęło dla dusz, a ocean miłosierdzia otworzył się na cały świat. O Źródło Życia, niezgłębione Miłosierdzie Boże, ogarnij cały świat i wylej się na

  nas.
 3. Zmów modlitwę św. Faustyny.

  Na każdym z trzech małych paciorków zmów modlitwę:
  O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! (x3) Zmów

 4. modlitwę Ojcze nasz.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

  Amen.
 5. Zmów modlitwę Zdrowaś Maryjo .

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 6. Zmów wyznanie wiary.

  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 7. Pierwsza dziesiątka

  Na pierwszym dużym paciorku: podczas tradycyjnej modlitwie różańcowej odmawiamy Ojcze nasz na każdym dużym paciorku. W Koronce do Miłosierdzia Bożego modlimy się następująco: Ojcze

  Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Na dziesięciu małych paciorkach: W tradycyjnej modlitwie różańcowej na każdym małym paciorku odmawiamy Zdrowaś Maryjo. W Koronce do Miłosierdzia Bożego modlimy się następująco:

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (x10)

 8. Powtórz ten schemat cztery razy.

  W każdej dziesiątce: rozpocznij modlitwą „Ojcze Przedwieczny”, a następnie odmów „Dla Jego bolesnej męki” – dziesięć razy.

  .
 9. Po odmówieniu pięciu dziesiątek, pomódl się o miłosierdzie.

  Powtórz trzykrotnie następującą modlitwę:

  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (x3)

 10. Zakończ modlitwę.

  Módlmy się: Wieczny Boże, w którym miłosierdzie jest nieskończone, a skarbiec współczucia niewyczerpany, wejrzyj łaskawie na nas i pomnażaj w nas swoje miłosierdzie, abyśmy w trudnych chwilach nie rozpaczali ani nie popadali w przygnębienie, ale z wielką ufnością poddali się Twojej świętej woli, która jest samą Miłością i Miłosierdziem.

 11. Zakończ znakiem krzyża.

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

W Hallow możesz odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego (w opcjach 10, 12 i 14 minutowych) lub Nowennę do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez Jonathana Roumiego, aktora grającego Jezusa w serialu „The Chosen”.

Możesz również pomodlić się Litanią do Miłosierdzia Bożego napisaną przez siostrę Faustynę Marię Pia z Sióstr Życia.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Czekamy na modlitwę z Tobą. Niech Miłosierdzie Boże będzie z Tobą.

Pin It on Pinterest